החברה נשלטת על ידי קבוצת בראק קפיטל המחזיקה בה כ-70 אחוז, באמצעות בעלי השליטה ובעלי העניין בה, ומנוהלת על ידי גל טננבאום ואופיר רחמים.

בתוך כחודשיים, מאז החלה בפעילות השיווק והמכירות במסגרת שלב א' לפרויקט המגורים "Grafental", חתמה בראק קפיטל על 26 חוזי רכישה נוטריונים בגין 26 דירות, בתמורה לכ-52 מיליון שקל (כ-10.6 מיליון יורו). בנוסף, חתמה על 30 הרשמות (reservations) ביחס לדירות ספציפיות מצד קונים מעוניינים, בתמורה כוללת של כ-62 מיליון שקל (כ-12.8 מיליון יורו). חוזי רכישה נוטריונים בגין הרשמות אלו צפויים להיחתם בטווח זמן של 4 עד 6 שבועות מהיום, כך שבמועד השלמת חוזי הרכישה הנוטריונים תשלים בראק אן.וי את מכירתן של 56 דירות, מתוך 197 דירות שיוצעו למכירה בשלב א' בפרויקט (כ-30% מסך השלב), ובתמורה כספית כוללת של כ-114 מיליון שקל. תחילת עבודות הבניה באתר הפרויקט מתוכננות לסוף החודש הנוכחי.

החברה מציינת, כי המכירות האמורות הינן בקצב גבוה מהתחזיות המוקדמות של החברה, וכי השלמת מכירתן של 56 דירות, כאמור, מהווה עמידה ביעדי המכירה שהציב לה הבנק המלווה את הפרוייקט בגרמניה לשלב א'1 של הפרוייקט (הכולל 104 יח"ד מסך כלל 197 יח"ד בשלב א'). הדירות הנמכרות במסגרת הפרויקט הן ברובן דירות בנות 3-5 חדרים בשטח של 90-135 מ"ר לדירה. החברה דיווחה בסוף שנת 2011 על חתימת הסכם למימון פיתוח הפרוייקט בהיקף כספי של כ-440 מיליון שקל (כ-87 מיליון יורו) מול בנק בגרמניה.

אופיר רחמים, מנכ"ל משותף בבראק אן.וי, אמר היום: "אנו שמחים לבשר על התקדמות משמעותית בפרוייקט "Grafental" שבדיסלדורף, שיצא לדרך עם התחלה חיובית ביותר ועם חוזי מכר והרשמות בקצב גבוה מתחזיותינו, וזאת כבר בחודשיים הראשונים לתחילת המכירות בפרוייקט, ולמרות שעבודות הבניה באתר צפויות להתחיל רק בסוף חודש זה. אנו רואים פוטנציאל רב בפרוייקט הודות למיקומו ולהיקפו, שלהערכתנו יניב לחברה ערך משמעותי בטווח הזמן הבינוני, כמו גם ייצר תזרימי מזומנים משמעותיים החל מהמחצית הראשונה של שנת 2014. השילוב של תזרימי המזומנים ממימוש הפרוייקט, יחד עם תזרימי המזומנים הקיימים מהתיק המניב של החברה, ייצור להערכתנו תשואה תזרימית יציבה ומתמשכת בשיעור שנתי דו-ספרתי לבעלי המניות.

רחמים הוסיף כי, "אנו רואים בכניסת מניית החברה למדד ת"א 100, בשילוב עם דירוג A שהעניקה מעלות לאיגרות החוב של החברה, וההתפתחויות המשמעותיות בפרויקט Grafental בדיסלדורף – אירועים המהווים עדות למחויבות החברה כלפי המשקיעים שלה, בהתאם ליעדים שהציבה לעצמה מאז הנפקתה בבורסה".

הפרויקט היזמי של בראק קפיטל מצוי במרכזה של העיר דיסלדורף שבגרמניה, המונה כ-600,000 תושבים ומייצרת כ-25 אחוז מהתמ"ג הגרמני. הפרויקט משתרע על שטח כולל של כ-150 דונם בבעלות החברה וצפוי לכלול מתחם מגורים המונה כ-1,000 יחידות דיור שייבנו על פני 6 שלבים, ושצפוי להניב לחברה תזרים בסך של כ-138 מיליון יורו, וכן פארק משרדים בשטח של כ-124.5 אלף מ"ר, המוערך כיום לפי שווי של 385 יורו למ"ר.

יצוין כי, לאחרונה נכנסה מניית בראק קפיטל למדד ת"א 100 בבורסת תל-אביב לפי שווי של כ-980 מיליון שקל, וזאת לאחר שרשמה תשואה של כ-48 אחוז מאז הנפקתה לראשונה בבורסה לפני כ-18 חודש. בנוסף, העניקה מעלות לאיגרות החוב של החברה דירוג של A באפריל האחרון.

כמו כן, החברה גייסה לאחרונה 40 מיליון שקל באמצעות הנפקה פרטית של 40 מיליון אגרות חוב (סדרה א') לגופים מוסדיים מקבוצת כלל ביטוח, המחזיקה גם מעל 5% מהון המניות המונפק וזכויות ההצבעה בחברה.

בראק קפיטל סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2012 עם עלייה ברווח נקי המיוחס לבעלי המניות של החברה בסך של כ-5.4 מיליון אירו (כ-26.4 מיליון שקל). ה-NAV של החברה עלה לכ-193 מיליון אירו. הכנסות החברה מהשכרת נכסים צמחו ברבעון הראשון בכ- 170 אחוז והסתכמו בכ-10.2 מיליון אירו. ה- FFO ברבעון הראשון הסתכם בכ-3 מיליון אירו והוא משקף קצב שנתי של כ-12 מיליון אירו.

חברת בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי (BCP) מתמקדת בשוק הנדל"ן בגרמניה. לחברה 36 נכסים מניבים על שטח בהיקף כולל של כ-565 אלף מ"ר ועם שיעור תפוסה ממוצע של 96 אחוז וכן חטיבת קרקע בהיקף של כ- 150 דונם במקום מרכזי בעיר דיסלדורף בגרמניה המיועדת לפיתוח שכונת מגורים בהיקף של כ- 1,000 יחידות דיור ופארק משרדים בהיקף של כ- 124 אלף מ"ר. מאזן החברה נכון לחודש מרץ 2012 מסתכם ב-691 מיליון אירו.

הדמיה יחסי ציבור

{loadposition google02}