הנכס הנרכש הוא בניין משרדים ותצוגה, המשמש את הנהלת חברת האופנה הבינלאומית ESCADA, ואספן תרכוש אותו תמורת כ-103 מיליון שקל (כ- 21.5 מיליון אירו).

הנכס הנרכש נבנה בשנת 2008 , והוא משתרע על שטח קרקע של כ- 9,176 מ"ר, וכולל מבנה בשטח של כ-14,163 מ"ר, מתוכם 12,451 מ"ר שטחי משרדים ו- 257 חניות. הנכס מושכר במלואו להנהלת חברת האופנה לתקופה של 8.5 שנים (ללא אפשרות יציאה) עם 3 אופציות להארכה, בנות 3 שנים כל אחת. דמי השכירות השנתיים מסתכמים בכ-10.6 מיליון שקל (כ-2.2 מיליון אירו) ומשקפים תשואה ברוטו של כ- 9.7% על ההשקעה הכוללת (כולל הוצאות העיסקה). יצויין, כי מלוא דמי השכירות צמודים במדי שנה למדד המחירים הגרמני.

לצורך הרכישה, קיבלה אספן גרופ מכתב כוונות ממוסד בנקאי בגרמניה לקבלת הלוואה בסך של כ-72 מיליון שקל (כ-15 מיליון אירו) לתקופה של 8.5 שנים, הנושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של 3.1 אחוז. את יתרת התמורה, בהיקף של כ- 36.5 מיליון שקל (כ- 7.6 מיליון יורו), תממן אספן ממשאביה העצמיים. השלמת העסקה, הכוללת גם הוצאות עיסקה בסך של כמיליון אירו, צפויה למועד שלא יאוחר מסוף חודש מרס 2014.

אילן גיפמן, מנכ"ל אספן גרופ, מסר היום: "אספן ממשיכה להרחיב את פעילותה בגרמניה ובעיסקה זו אנו רוכשים נכס נוסף בהיקף העולה על 100 מיליון שקל, הממוקם בסמוך לעיר המרכזית מינכן. בעיסקה הנוכחית מנצלת אספן הזדמנות עסקית אטרקטיבית, ורוכשת נכס המושכר לתקופה ארוכה של 8.5 שנה, לשוכר איכותי, והמניבה תשואה גבוהה של כ-9.7 אחוז על ההשקעה. עיסקה זו תורמת להשבחת תיק הנכסים של אספן ומבטיחה לחברה תזרים מזומנים יציב וצומח לאורך תקופה ארוכה יחסית. העניין הרב שמביעים הגופים הפיננסים השונים במימון בעיסקה מעידה מבחינתנו על האטרקטיביות שלה".

בחודשים האחרונים דיווחה אספן גרופ על הרחבת זרוע הפעילות השניה שלה – זרוע האנרגיה הסולארית. החברה דיווחה על השלמת העיסקה לרכישת 100 אחוז ממניות חברת מילגם סולאר המחזיקה ב- 92 מערכות סולאריות, עם הספק של כ- 4,300 קילו ואט ,תמורת כ- 55.4 מיליון שקל. בנוסף רכשה אספן את חברת הסולאר מיה סול מחברת ר.נ.י פרעם אחזקות בע"מ בתמורה לכ-14 מליון שקל.

אספן גרופ פועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובחו"ל, בעיקר בגרמניה, שוויץ והולנד, הרחיבה משמעותית את תיק הנכסים שלה בשנים האחרונות ונכון לסוף חודש יוני 2013 היא מחזיקה בנדל"ן להשקעה בהיקף של כ- 1.26 מיליארד שקל. החברה מחזיקה שטחים מניבים בהיקף כולל של כ-315 אלף מ"ר, המושכרים לכ-300 שוכרים.