בתמורה כוללת המסתכמת בכ-298 מיליון שקל (כ-62 מיליון אירו) + עלויות עסקה.

הנכס הנרכש ממוקם בעיר דיסלדורף, הנחשבת לאחד ממרכזי העסקים החשובים בגרמניה. סך השטח הבנוי של הנכס הנרכש מסתכם בכ-27 אלף מ"ר, והוא מורכב ממבנה משרדים ו-440 חניות. כיום מושכרים כ-90 אחוז משטחי הנכס לבנק HSBC לתקופת שכירות של כ-7 שנים, שתסתיים בסוף חודש דצמבר 2020, וזאת תמורת דמי שכירות שנתיים בסך של כ-20.2 מיליון שקל (כ-4.18 מיליון אירו). יתרת השטחים, כ-10 אחוז מסך שטחי הנכס, מושכרת לשני דיירים נוספים לתקופת שכירות שתסתיים בחודש מרץ 2022, ובתמורה לדמי שכירות שנתיים בסך של כ-2.2 מיליון שקל (כ-455 אלף אירו). בסך הכל דמי השכירות שמניב הנכס הנרכש מסתכמים בכ-22.4 מיליון שקל (כ-4.63 מיליון אירו) והם משקפים תשואה של כ-7.5% על מחיר הנכס.

לצורך העסקה, תעמיד השותפות האמורה הון עצמי של כ-106 מיליון שקל (כ-22 מיליון אירו), כאשר הראל ואשטרום יעמידו, על פי חלקן בשותפות, הון בסך של כ-48 מיליון שקל (כ-9.9 מיליון אירו), כל אחת. יתרת העסקה, בסך של כ-43.4 מיליון אירו, תמומן באמצעות הלוואה בנקאית ללא זכות חזרה ללווה (Non-recourse), שתישא ריבית קבועה בשיעור שנתי של כ-3.2 שקל לתקופה של 7 שנים.

עסקה זו מתווספת למספר עסקאות קודמות שביצעו אשטרום נכסים והראל במשותף בגרמניה.

מוטי סלע, מנכ"ל אשטרום נכסים, אמר היום: "אנו שמחים על השלמת עיסקה נוספת במסגרת שיתוף הפעולה האסטרטגי שלנו עם קבוצת הראל. אשטרום נכסים ממקדת את פעילותה בישראל ובשוק הגרמני, בו היא פעילה מזה מספר שנים, ורואה בו שוק בריא וצומח, המאפשר להרחיב בהדרגה את פעילותה בו ולפתח בהדרגה פורטפוליו נכסים איכותי המבטיח לחברה תזרים מזומנים יציב לטווח ארוך. כמו כן, פער הריבית המשמעותי בין התשואה שמניב הנכס בעיסקה הנוכחית לבין הריבית המשמשת למימונו, מבטיחה לנו כרוכשים תשואה נאה על ההשקעה במהלך השנים הקרובות".

אשטרום נכסים, בניהולו של מוטי סלע, הינה חברת נדל"ן הפועלת בעיקר בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובגרמניה. בבעלות החברה שטחי משרדים, מסחר, תעשייה ומלונאות בכל רחבי הארץ בהיקף של כ-400,000 מ"ר. החברה מחזיקה בכ- 60.34 אחוז ממניות חברת אשלד, שנסחרת אף היא בבורסה, ובכ-9.24% ממניות מבטח שמיר אחזקות בע"מ.