כבר ביום הראשון לתחילת המכירות שווקו למעלה מכ-100 דירות בהיקף מוערך של כ- 12.5 מיליון דולר.

שלב ג' של הפרויקט יכלול כ-1,350 יחידות דיור בשטח כולל למכירה, נטו של כ- 65 אלף מ"ר, כ- 2,500 מ"ר שטחי מסחר וכ- 350 מקומות חניה תת-קרקעיים. סך הכל שווקה החברה, מאז תחילת שיווק הפרויקט לפני כשנתיים, יותר מ-1,000 יחידות דיור בתמורה כוללת של כ- 140 מיליון דולר.

סך היקף יחידות הדיור הצפויות להימכר בפרויקט Triumph Park הינו כ- 9,000 והתמורה הכספית מוערכת בלמעלה מכ- 2 מיליארד דולר. מעבר לשטחי המגורים בהיקף של כ-580 אלף מ"ר, הפרויקט יכלול גם שטחי מסחר ומשרדים בהיקף של כ-118 אלף מ"ר.

רומן רוזנטל, מנכ"ל מירלנד אמר היום: "פרויקט Triumph Park הוא פרויקט הדגל של החברה ומאז תחילת שיווקו הוא זוכה לביקושים גבוהים במחירים הגבוהים מהממוצעים באותו פלח שוק. כמות הדירות ששווקו ביום הראשון למכירות של שלב ג' הגיעה למספר חסר תקדים ובמחירים גבוהים מאוד. 106 יחידות הדיור ששווקו מהוות כ- 8 אחוז מסך היחידות בשלב ג' ואנו צופים שמכירת יתר הדירות בפרויקט תתקדם בקצב מואץ. שלב ד' של הפרויקט, הדומה בהיקפו לשלב זה, צפוי להגיע לשוק במהלך השנה הבאה ואנו כבר נמצאים בעיצומן של עבודת ההכנה והפיתוח לקראת תחילת שיווקו".