לפני כשבועיים רכשה אלקטרה נדל"ן באופן דומה שלושה נכסים נוספים בגרמניה באופן שיקטין את התחייבויותיה שכנגד הנכסים בכ-34 מיליון שקל. הנכס הנרכש מושכר במלואו לתקופה של כשמונה שנים לחברת האופנה הגרמנית WOHRL ומניב שכר דירה שנתי של כ-10 מיליון שקל. בשבוע שעבר חתמה אלקטרה נדל"ן על הסכם לרכישת 3 נכסים בגרמניה מהבנק המממן בתמורה לכ-163.9 מיליון שקל לאחר ניכיון של כ-34 מיליון שקל


שי ויינברג, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן: "העסקה הנוכחית היא צעד נוסף במסגרת הארגון מחדש שאנו מבצעים בנכסי החברה בגרמניה. אנו פועלים מול הבנקים המממנים השונים כדי להגיע להסכמות בנוגע לנכסים השונים, כאשר בעסקה הנוכחית, כמו גם בעיסקה עליה דיווחנו לפני כשבוע, מצאנו לנכון לנצל הזדמנות לרכוש חזרה מהבנקים נכסים איכותיים, שאנו מכירים היטב, במחירים הנמוכים מההתחייבויות שכנגדם. עיסקאות אלה מביאות לשיפור היחסים הפיננסיים של אלקטרה נדל"ן, באמצעות הקטנת התחייבויות והגדלת הון, ובמקביל בעלות פוטנציאל לעליית ערך עתידית בשווי הנכסים "

חברת אלקטרה נדל"ן, בניהולו של שי וינברג, ממשיכה ליישם את תהליך הארגון מחדש של נכסיה בגרמניה. החברה מדווחת, כי חתמה, יחד עם שותפים, על הסכם לרכישת נכס בגרמניה בתמורה לכ-68.9 מיליון שקל (כ-14.7 מיליון אירו) , הנמוכה בכ-26 אחוז משווי החוב שכנגד הנכס. העסקה בוצעה מול הבנק שמימן בעבר את העסקה לרכישת הנכס על ידי אלקטרה נדל"ן. יצויין, כי חלקה של אלקטרה נדלן בנכס הנרכש יעמוד על 75 אחוז. התמורה שתשולם בעסקה, תשמש את הבנק לפירעון של כ-74 אחוז מההלוואה שכנגד הנכס, שהיקפה עומד כיום על כ-93.1 מיליון שקל (כ-19.8 מיליון אירו). לגבי יתרת ההלוואה, שעומדת על כ-24.2 מיליון שקל (כ-5.15 מיליון אירו) - לא יהיו לבנק בטוחות כלשהן ולא זכות חזרה לבעלים, כך שבפועל הבנק מוותר על סכום זה.

הנכס הנרכש ממוקם בעיר נירנברג ומשתרע של שטח של כ-28 אלף מ"ר. הנכס מושכר במלואו, לתקופה של כ-8 שנים, לחברת האופנה הגרמנית Wohrl ומניב דמי שכירות בהיקף שנתי של כ-10 מיליון שקל (כ-2.15 מיליון אירו) המגלמים תשואה של 14.5 אחוז על ההשקעה. יצוין כי, בשבוע שעבר חתמה אלקטרה נדל"ן על עסקה דומה נוספת, שבמסגרתה היא תרכוש 3 נכסים בגרמניה מידי הבנק המממן, בתמורה לכ- 163.9 מיליון שקל, הנמוכה בכ-34.3 מיליון שקל משווי החוב שכנגדם.

הארגון מחדש של הנכסים בגרמניה הוא חלק מתהליך מקיף של ארגון מחדש המיושם בשורות אלקטרה נדל"ן בשנה האחרונה, הכולל הן מימוש נכסים שמיצו את הפוטנציאל שלהם, והן הסדרת האחזקות בחלק מנכסי החברה בגרמניה מול הבנקים המממנים. מטרת מהלכים אלה היא להביא לשיפור ביחסים הפיננסיים של החברה וטיוב תיק הנכסים.

אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו החזקות ובניהולו של שי וינברג, מחזיקה בכ-48 נכסים מניבים, בשיעור תפוסה של כ-91% ובשטח כולל של כ-800 אלף מ"ר (כולל שטחי חניונים). נכסי החברה ממוקמים בעיקר בישראל, בריטניה, גרמניה, שוויץ, ארה"ב, וקנדה.

{loadposition google02}