ערב העסקה חתמה רשת ה-DIY הורנבאך על הסכם לשכירות לתקופה של עשר שנים בנכסים, כאשר העיסקה הנוכחית משקפת להם תשואה של כ-10.4 אחוז. בעיסקה הנוכחית, ירכשו אלקטרה נדל"ן ושותפותיה את שלושת הנכסים מהבנק בתמורה לסך של כ-163.9 מיליון שקל (כ-34.55 מיליון אירו). כנגד הלוואה על הנכסים, שהיקפה עומד כיום על כ-197.6 מיליון שקל (כ-41.7 מיליון יורו). לגבי יתרת ההלוואה, שעומדת על כ-34.3 מיליון שקל (כ-7.15 מיליון יורו) לא יהיו לבנק בטוחות כלשהן ולא זכות חזרה לבעלים, כך שבפועל הבנקים מוותרים על סכום זה.

חברת אלקטרה נדל"ן, בניהולו של שי וינברג, ממשיכה ליישם את תהליך הארגון מחדש של נכסיה בגרמניה. היום מדווחת החברה, כי חתמה, יחד עם שותפים, על הסכם לרכישת 3 נכסים בגרמניה בתמורה הנמוכה בכ-34.3 מיליון שקל משווי החוב שכנגדם. מדובר בעיסקה שבוצעה מול הבנק שמימן בעבר את העיסקה לרכישת 3 הנכסים על ידי החברה ושותפיה. מדובר על נכסים המשמשים ברובם כסניפים של רשת ה"עשה זאת בעצמך" האירופאית הורנבאך.

שי וינברג, מנכ"ל אלקטרה נדל"ן, מסר היום: "במקביל למימושים בקנדה בארה"ב, שוויץ וישראל, עליהם דיווחנו בשנה האחרונה, אנו מבצעים כיום בדיקה מעמיקה של נכסינו בגרמניה, ופועלים כדי לפתור בעיות מימון הקיימות בחלקם להזדמנויות עסקיות. בעיסקה הנוכחית ניצלנו הזדמנות כדי לרכוש את הנכסים מהבנק המממן בניכיון של 34.3 מיליון שקל, עסקה שתאפשר לנו בפועל ליהנות מתזרימי המזומנים שמניבים הנכסים, וליהנות מהשבחה עתידית של שוויים. הנכסים בעיסקה הנוכחית נרכשו לפי תשואה אטרקטיבית מבחינתנו של למעלה מ-10 אחוז, ורכישתם גם מניבה רווח מיידי לחברה".

הנכסים כנגדם עומדת ההלוואה נרכשו על ידי אלקטרה נדל"ן ושותפותיה ב-2006, ושטחם הכולל מסתכם בכ-36,500 מ"ר. הנכסים ממוקמים בערים ברלין ונירנברג, וערב העסקה עם הבנק חתמה רשת הורנבאך על הסכם שכירות עדכני לגבי שניים מתוך שלושת הנכסים, לתקופה של 10 שנים, דמי שכירות בשלושת הנכסים עומד על של כ-17 מיליון שקל (כ-3.6 מיליון יורו) בשנה, כך שהעיסקה משקפת תשואה של כ-10.4% על ההשקעה מבחינת הרוכשות, זאת למול ריבית של כ- 2.9% על ההלוואה שקיבלה אלקטרה נדל"ן מהבנק המממן את העסקה, פועל יוצא מרווח של כ- 7.5%.

הארגון מחדש של הנכסים בגרמניה הוא חלק מתהליך מקיף של ארגון מחדש המיושם בשורות אלקטרה נדל"ן בשנה האחרונה. במסגרת זו, פועלת החברה, בין היתר לממש נכסים שמיצו את הפוטנציאל העסקי שלהם ונכסים שאינם תואמים את האסטרטגיה המתגבשת בחברה, וכן מתבצעים צעדים לשיפור נזילות החברה ויחסיה הפיננסיים ותזרים המזומנים. אלקטרה נדל"ן, מקבוצת אלקו החזקות ובניהולו של שי וינברג, מחזיקה בכ-48 נכסים מניבים, בשיעור תפוסה של כ-91 אחוז ובשטח כולל של כ-800 אלף מ"ר (כולל שטחי חניונים). נכסי החברה ממוקמים בעיקר בישראל, בריטניה, גרמניה, שוויץ, ארה"ב וקנדה.