חברת הנדל"ן אספן גרופ, בניהולו של אילן גיפמן, וחברת שלמה חברה לביטוח, בניהולו של אורי אומיד, רוכשות יחד נכס מניב בגרמניה. שתי החברות מדווחות כי שותפות, המוחזקת על ידי אספן גרופ בשיעור של 70 אחוז ועל ידי שלמה בשיעור של 30 אחוז, חתמה על הסכם לרכישת בניין משרדים בעיר שטוטגרט תמורת כ- 170 מיליון שקל (בכ- 35.8 מיליון אירו), כולל הוצאות עסקה.

הנכס הינו מבנה משרדים בשטח של כ- 20,000 מ"ר ו-217 מקומות חניה. הנכס מושכר לתקופה של 12 שנים למדינת באדן-וורטמברג, ללא אופציית יציאה. דמי השכירות השנתיים הממוצעים שמניב הנכס מסתכמים בכ- 12 מיליון שקל (כ- 2.5 מיליון אירו) ומשקפים תשואה ממוצעת של כ-7 אחוז על ההשקעה בנכס, כולל הוצאות העסקה. דמי השכירות צמודים בחלקם למדד המחירים הגרמני.

לצורך הרכישה, קיבלו הרוכשות מכתב התחייבות ממוסד בנקאי בגרמניה למתן הלוואה בסך של כ-114 מיליון שקל (כ-24 מיליון אירו) לתקופה של 5 שנים, הנושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של 2.65 אחוז. יתרת התמורה, בהיקף של כ- 56 מיליון שקל (כ- 11.8 מיליון יורו), תמומן על ידי הרוכשות ממשאביהן העצמיים, כאשר חלקה של אספן ביתרה זו נאמדת בכ-39 מיליון שקל וחלקה של שלמה בכ-17 מיליון שקל.

אילן גיפמן, מנכ"ל אספן גרופ: "בחודש האחרון חתמה אספן גרופ על שלוש עסקאות בגרמניה בהיקף כולל של כחצי מיליארד שקל. בכולן הושם דגש על הסכמי שכירות לטווח ארוך, לשוכרים איכותיים, תוך ניצול הזדמנויות להשגת תנאי מימון אופטימליים. עסקאות אלה תבטחנה לאספן ולשותפותיה תזרים מזומנים יציב ובטוח לאורך שנים לכשתושלמנה. אנו שמחים על שיתוף הפעולה עם קבוצת שלמה, ורואים בה ובהלמן- אלדובי, עמה ביצענו את השקעתנו הקודמת בגרמניה, ובמשקיעים מוסדיים נוספים, שותפים המתאימים לחברה גם בהשקעותיה העתידיות יצויין, כי לפני הרכישות האחרונות היה בבעלות אספן גרופ נדל"ן להשקעה בהיקף של כ-1 מיליארד שקל בארץ ובחו"ל. בנוסף, בשנה האחרונה העמקנו את פעילותינו בתחום הסולארי והשלמנו רכישה של שתי חברות סולאריות מילגם סולאר ומיה סול ואנו מתקדמים בהשלמת רכישת ברימאג סולאר".

אורי אומיד, מנכ"ל שלמה ביטוח: עבור שלמה ביטוח זוהי עסקת נדל"ן ראשונה. אנו רואים בפעילות הנדל"ן חלק חשוב מפעילות ההשקעות הכוללת של החברה, ובשותפות עם אספן הבטחנו לעצמנו חברה מקצועית ומובילה בתחום ונכס עם נתוני תשואה מבטיחים".

אספן גרופ פועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובחו"ל, בעיקר בגרמניה, שוויץ והולנד, הרחיבה משמעותית את תיק הנכסים שלה בשנים האחרונות ונכון לסוף חודש יוני 2013 היא מחזיקה בנדל"ן להשקעה בהיקף של כ- 1.26 מיליארד שקל. החברה מחזיקה שטחים מניבים בהיקף כולל של כ-315 אלף מ"ר, המושכרים לכ-300 שוכרים.