חברת הנדל"ן אספן גרופ, בניהולו של אילן גיפמן, וחברת הלמן אלדובי (באמצעות קופות הגמל) מבצעים עסקה ראשונה משותפת בגרמניה. שתי החברות דיווחו כי שותפות בה אספן גרופ מחזיקה 51 אחוז (בשרשור) והלמן אלדובי המחזיקה 43.9 אחוז, התקשרו בהסכם לרכישת נכס בעיר דיסלדורף בגרמניה בתמורה לכ- 232.5 מיליון שקל (כ- 48.8 מיליון אירו). הנכס הנרכש הוא בניין משרדים חדש, הנבנה בימים אלה ובנייתו צפויה להסתיים בסוף החודש. יצויין, כי הנכס מושכר ברובו לחברת התקשורת הבינלאומית דויטשה טלקום.

שטח הנכס להשכרה עומד על כ- 34,130 מ"ר (הכולל מבנה משרדים בשטח של כ- 17,785 מ"ר ומבנה בניין מקורה בין 3 קומות בשטח של כ- 16,500 מ"ר המיועד ל- 467 מקומות חניה).

כנאמר, הנכס מושכר ברובו לחברת התקשורת הבינלאומית דויטשה טלקום לתקופה של 10 שנים עם 3 אופציות להארכה, בנות 2 שנים כל אחת. יתרת הנכס מושכר לחברות אחרות ודמי השכירות השנתיים מסתכמים בכ-16 מיליון שקל (כ-3.36 מיליון אירו) ומשקפים תשואה ברוטו של כ- 7% על ההשקעה (כולל הוצאות עסקה). יצויין, כי מלוא דמי השכירות צמודים מדי שנה למדד המחירים הגרמני.
לצורך הרכישה, קיבלו הרוכשות מכתב כוונות ממוסד בנקאי בגרמניה שליווה את בניית הנכס, לקבלת הלוואה בסך של כ- 158.4 מיליון שקל (כ-33.26 מיליון אירו) לתקופה של 10 שנים, הנושאת ריבית שנתית קבועה בשיעור של 3.1%. את יתרת התמורה, בהיקף של כ- 74 מיליון שקל (כ- 15.54 מיליון יורו), יממנו הרוכשות ממשאביהן העצמיים. השלמת העסקה צפויה למועד שלא יאוחר מסוף חודש ינואר 2014.

חברת Deutsche Telekom היא אחת מחברות התקשורת הגדולות בעולם. לחברה הכנסות של למעלה מ- 58.2 מיליארד אירו והיא מעסיקה כ- 230,000 עובדים ב- 50 מדינות. כ- 15% ממניות החברה מוחזקות על ידי מדינת גרמניה, 17% על ידי הבנקים והיתרה על ידי הציבור.

גיא פרג, יו"ר אספן גרופ " זוהי עסקה ראשונה שאספן גרופ עושה בשותפות עם גוף מוסדי ישראלי. מדובר בנכס חדש שמושכר לשוכר חזק ובמיקום טוב בגרמניה. אנחנו מאמינים שעסקה זו היא תחילתו של שיתוף פעולה בין אספן גרופ עם השוק המוסדי בהשקעות בחו"ל". עסקה משמעותית זו, הינה המשך ישיר לרכישה נוספת שביצענו באיזור מינכן לפני כשבועיים בהיקף של למעלה מ- 100 מיליון שקל".

אילן ארצי, מנהל השקעות ראשי בהלמן אלדובי, "מדובר בהשקעה נדל"נית איכותית, לשוכר יציב בהסכם לטווח ארוך, אשר לדעתנו עשויה להניב תשואה טובה, לעמיתי הגמל, ההשתלמות והפנסיה של בית ההשקעות במיוחד בתקופה בה הריביות נמוכות. השקעה זו הינה חלק משורה של השקעות ריאליות נוספות אותן מבצע בית ההשקעות בנכסים מניבים עם שוכרים איכותיים המניבים תשואות טובות לעמיתים ומקטינים את הסיכון בתיק ההשקעות, המושקע רובו בשוק ההון. בעסקאות מסוג זה אנו תמיד בוחרים שותף בעל מומחיות בתחום, ואני שמח על הבחירה בחברת אספן גרופ כשותפה לעסקה. החברה בניהולו של אילן גיפמן והצוות המקצועי שלה בניהולו של שחר כוכבי, הינה חברה מובילה ואיכותית בתחום הנדל"ן המניב בגרמניה ואני סמוך ובטוח כי נמשיך לשתף עימה פעולה בעתיד".