והסכנות הטמונות באי חיזוק הבניין, ומאידך, מנסה להקל על אותם בעלי דירות הרואים בעסקה זו כעסקת חייהם. במרץ 2005, בעקבות התחזיות והחשש המשמעותי שהציגה ועדת ההיגוי הממשלתית בנושא ההיערכות הארצית לקראת רעידת אדמה עתידית, החליטה ממשלת ישראל לאשר את תוכנית המתאר הארצית, לחיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, המכונה גם תמ"א 38, ולהוציאה אל הפועל. מאז שנת 1975 קיים תקנון בישראל המחייב את עמידותם של מבנים חדשים בפני רעידות אדמה, אך התקנון איננו חל על מבנים ישנים. לפיכך, עלה הצורך ביסוד תוכנית ארצית לחיזוק מבנים שהוקמו טרם כניסת התקנון לתוקפו.

לצורך מימוש התוכנית ידרשו משאבים כספיים אדירים בהם התושבים כמובן לא יוכלו לעמוד, לכן החליטה ממשלת ישראל לקדם ולעודד את יישום תוכנית תמ"א 38 באמצעות מתן תמריצים לבעלי הדירות בדמות זכויות בניה לצורכי מגורים על גג הבניין או בקומת העמודים המפולשת, כאשר את זכויות הבניה ימכרו בעלי הדירות ליזם/קבלן, וכפועל יוצא יזכו לחיזוק המבנה תוך הטלת מלוא העלויות על היזם/קבלן.

אפשרויות הבניה במסגרת תמ"א כוללות חיזוק המבנה בלבד ללא תוספות בניה, חיזוק המבנה ותוספת יחידות דיור חדשות (בהיקף שעד הקומה הטיפוסית), בקומה מפולשת (קומת עמודים), על גג הבניין או באגף חדש, והכל לפי מאפייני המגרש והבניין, חיזוק המבנה והרחבת יחידות הדיור הקיימות (עד 25 מ"ר ברוטו לכל דירה). לעניין תוספת מעלית, במסגרת התמ"א, ניתן כמובן להוסיפה, גם באופן החורג מקווי הבניה הרגילים של הבניין.

הדרך הבטוחה לביצוע פרויקט תמ"א 38, מספרת עו"ד נתלי בן יעקב מטעם האגודה לתרבות הדיור, היא להכין רשימה של כל בעלי הדירות, לפעול לקיום כינוס אסיפת דיירים וצירוף אנשי מקצוע לאסיפה הכללית. תופעת הדייר הסרבן מצויה כמעט בכל פרויקט תמ"א 38. הסיבות יכולות לעיתים להיות תאוות בצע, חשדנות, חששות או לעיתים סכסוך עם שכן אחר. הדייר הסרבן, מונע משאר דיירי הבניין את האפשרות בחיזוק הבניין והצלת חיים במקרה חלילה של רעידת אדמה ובנוסף מונע את השבחת הדירות והבניין בכללותה.

ראובן צדוק, מנכ"ל האגודה לתרבות הדיור, מסר כי "האגודה מקיימת עבור לקוחותיה וועדי הבתים והדיירים הגרים בבתים משותפים כנסים מקצועיים בנושא תמ"א 38 בכל רחבי הארץ. הכנסים כוללים פאנל מקצועי מהשורה הראשונה העוסק בהיבטים משפטיים, הנדסיים ועוד. בנוסף מקיימת האגודה שיתוף פעולה עם נציגי פיקוד העורף, כל זאת כדי לתת מענה לשאלות הדיירים". "וועדי בתים רבים נתקעו בשלב ההסכמה של תוכנית תמ"א 38", מספר צדוק, "מטרתנו היא להעניק להם את מרב כלים המקצועיים כדי להצליח להוציא תכנית מצילת חיים זו אל הפועל ביתר קלות" .