לחיזוקם של מבנים קיימים במטרה לשפר את עמידותם בפני רעידת אדמה, או לחילופין פועלת במסגרת תמ"א 38/2 להריסה ובנייה מחדש של בנייני מגורים, שלא נבנו בהתאם לתקן הישראלי לרעידות אדמה. צבר ההזמנות של החברה כולל כיום 7 פרויקטים באזור המרכז ובנוסף, מצויה החברה במו"מ על עוד 28 פרויקטים נוספים. העסקה כפופה לאישורה של האסיפה הכללית של אפריקה ישראל מגורים.

אורן הוד, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים: "ההחלטה על רכישת דניה 38 תואמת את האסטרטגיה של אפריקה ישראל מגורים להרחבת תחומי פעילותה העסקית כחברת הנדל"ן המובילה בישראל באספקת פתרונות כוללים בתחום היזמות למגורים. השתלבותה של דניה 38 בפעילות החברה תאפשר את הקמתם ושיווקם של הפרויקטים המוזכרים בלוחות זמנים קצרים. לאור מצבה האיתן של החברה ויתרות הנזילות הגבוהות העומדות לרשותה, ממשיכה אפריקה ישראל מגורים לפעול לאיתור קרקעות חדשות והזדמנויות עסקיות, שיאפשרו הרחבת תחומי פעילות הסינרגטיים לפעילותה העסקית".

אפריקה ישראל מגורים, מקבוצת אפריקה ישראל, מרחיבה את פעילותה העסקית לתחום חיזוק מבנים ישנים מפני רעידות אדמה. החברה הודיעה היום (יום שלישי 29 בינואר 2013) כי, דירקטוריון החברה אישר את רכישת מלוא אחזקותיה של דניה סיבוס בחברת דניה 38 בתמורה לכ-4.75 מיליון שקל. חברת דניה 38, בניהולו של נועם בנימיני, עוסקת בייזום והקמת פרויקטים במסגרת תכנית המתאר הארצית תמ"א 38 לחיזוקם של מבנים קיימים במטרה לשפר את עמידותם בפני רעידת אדמה, או לחילופין במסגרת תמ"א 38/2, להריסה ובנייה מחדש של בנייני מגורים שלא נבנו בהתאם לתקן הישראלי לרעידות אדמה.

במסגרת פעילות זו, פועלת החברה לאיתור בנייני מגורים הטעונים חיזוק, התקשרות עם דיירי הבניינים לביצוע עבודות החיזוק וזאת, תמורת קבלת וניצול זכויות בניה נוספות, וכן לקבלת מימון וההיתרים הנדרשים לביצוע עבודות החיזוק. דניה 38 מבצעת את עבודות החיזוק, את הקמת יחידות הדיור הנוספות, וכן שיווק ומכירה של יחידות הדיור הנוספות שיוקצו לחברה במסגרת ההתקשרויות עם דיירי בניינים.

צבר ההזמנות של החברה כולל כיום 7 פרויקטים באזור המרכז ובנוסף, מצויה החברה במו"מ על עוד 28 פרויקטים נוספים.

אורן הוד, מנכ"ל אפריקה ישראל מגורים אמר כי, ההחלטה על רכישת דניה 38 תואמת את האסטרטגיה של אפריקה ישראל מגורים להרחבת תחומי פעילותה העסקית כחברת הנדל"ן המובילה בישראל באספקת פתרונות כוללים בתחום היזמות למגורים.

הוד הוסיף עוד כי, השתלבותה של דניה 38 בפעילות החברה תאפשר את הקמתם ושיווקם של הפרויקטים המוזכרים בלוחות זמנים קצרים.

"לאור מצבה האיתן של אפריקה ישראל מגורים ויתרות הנזילות הגבוהות העומדות לרשותה, ממשיכה אפריקה ישראל מגורים לפעול לאיתור קרקעות חדשות והזדמנויות עסקיות, שיאפשרו הרחבת תחומי פעילות הסינרגטיים לפעילותה העסקית". הדגיש הוד.

{loadposition google02}