על פי ההסכם ישלם הרוכש הלוואה בהיקף של כ- 23 מיליון שקל למוסד בנקאי לסילוק המשכנתא על הנכסים והיתרה תעבור לאספן, ועם השלמת העסקה צפוי להישאר בידי החברה תזרים מזומנים חופשי בהיקף של כ- 13 מיליון שקל. יצוין, כי הרוכשת שילמה לאספן במועד ההתקשרות מקדמה בסך 0.5 מיליון שקל. השלמת העסקאות כפופה לקיומם של מספר תנאים מתלים לרבות אישור הבנק המלווה לסילוק המשכנתא.

בחודש דצמבר השלימה החברה בהצלחה הנפקה ציבורית של איגרות חוב בהיקף של כ- 103 מיליון שקל.

עסקה זו מצטרפת למימוש נכס נוסף בחודש אוקטובר אשתקד, בו מכרה אספן 50 אחוז מאחזקותיה במבני תעשייה בצפון לשותפתה אשלד בתמורה לכ- 44 מיליון שקל. החברה המשותפת החזיקה בנכסים המיועדים לתעשייה ומלאכה בשטח של כ – 65 אלף מ"ר .

אספן גרופ, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובחו"ל, בעיקר בגרמניה, שוויץ והולנד, הרחיבה משמעותית את תיק הנכסים שלה בשנים האחרונות ונכון לסוף חודש ספטמבר 2012 היא מחזיקה בנדל"ן להשקעה בהיקף של כ- 1.44 מיליארד שקל. החברה מחזיקה שטחים מניבים בהיקף כולל של כ-365 אלף מ"ר, המושכרים ליותר מ-300 שוכרים.

{loadposition google02}