מכירת שני הנכסים התבצעה בהתאם לתנאים שקבע הממונה על ההגבלים העסקיים בחודש ינואר, 2011, במסגרת אישורו לרכישת השליטה בבריטיש ישראל, אשר הושלמה בחודש אפריל 2011 (רכישה, אשר לאחריה מוזגו מליסרון ובריטיש בחודש מרץ 2012).

בהתאם לסיכום עם הממונה, התחייבה החברה למכור את שני הנכסים עד ליום 27.3.13, תהליך המכירה בוצע תוך עמידה בלוחות הזמנים שסוכמו, ועל רקע סביבה עסקית מאתגרת בשוק הנדל"ן המקומי. בכוונת מליסרון לנצל מלא התמורה, נטו, לפירעון התחייבויותיה כלפי המערכת הפיננסית. ליום העסקה אין לחברה חובות פיננסים כנגד נכסים אלו. המכירה היא בהתאם לתנאים שקבע הממונה על ההגבלים העסקיים בהמשך לרכישת השליטה בבריטיש ישראל ב-2011

כתוצאה ממכירה זו החברה תרשום הפסד נטו (לאחר השפעת מס) בסך של כ- 56 מיליון שקל בדוחותיה הכספיים לרבעון הרביעי של שנת 2012. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2012, הנכסים הנמכרים תרמו לחברה תזרים NOI בהיקף של כ 57.7 מליון שקל (קצב של כ 77 מליון  שקל בגילום שנתי).

מליסרון סיימה את תשעת החודשים הראשונים של 2012 בצמיחה של כ-38% בהכנסותיה לרמה של כמיליארד שקל ובגידול של כ-49 אחוז ברווח הנקי לכ-370 מיליון שקל. החברה סיימה את התקופה האמורה ב NOI בסך של כ-767 מיליון שקל וב FFO בסך של כ-281 מיליון שקל. הונה העצמי של הקבוצה, שהשלימה מאז תחילת 2012 גיוסי חוב בסך של כ-1.6 מיליארד שקל, עומד ביום 30.9.12 על כ-3.2 מיליארד שקל.

ליאורה עופר, יו"ר דירקטוריון מליסרון: "מכירת קניון רננים וקניון סביונים נעשתה במסגרת התחייבות מליסרון לממונה על ההגבלים העסקיים. מכירת הקניונים תחזק את איתנותה וחוסנה הפיננסי של מליסרון. בימים אלה פועלת החברה להשלמת מכירת הנכסים הנוספים אותם התבקשה למכור בהתאם להתחייבויות כלפי הממונה. כיום מתמקדת מליסרון בהרחבת ובהשבחת נכסיה הקיימים. בסוף חודש אפריל יפתח לקהל הרחב "קניון באר שבע" בגודל של 45,000 מ"ר להשכרה - קניון הדגל של החברה בדרום הארץ. כמו כן החברה משלימה את הרחבת קניון הדר בירושלים, ומתמקדת בשדרוג חווית הקניה בקניוניה ע"י העשרת וגיוון תמהיל החנויות, הוספת בתי קולנוע בגרנד קניון בחיפה, והתמקדות בצרכי קהל היעד הספציפי של כל קניון וקניון. אנו מחוייבים להמשך השבחת נכסי החברה וחיזוק מעמד מליסרון כמובילה בשוק הקניונים בישראל".

אבי לוי, מנכ"ל מליסרון: "אנו רואים הישג משמעותי בהשלמת העסקה הנוכחית, על אף היקפה הגדול, לוח הזמנים הצפוף שהוגדר לנו על ידי הממונה על ההגבלים העסקיים, ומצב השוק – העסקה הושלמה בהצלחה רבה ולשביעות רצוננו. העסקה תזרים למליסרון כמיליארד שקל, סכום המבטא השבחה משמעותית של הנכסים מאז רכישתם. תמורת העסקה תנוצל בעיקר לפירעון התחייבויות ולצמצום המינוף הפיננסי של החברה. אנו נמשיך ונשמור על מעמדה האיכותי של החברה בשוק ההון ועל מבנה מאזן בריא וצמיחה עתידית".

חברת מליסרון, בשליטת קבוצת עופר השקעות ובניהולו של מר אבי לוי, הינה חברה המתמחה בהקמה, החזקה וניהול של קניונים והינה אחת החברות הגדולות בישראל בתחום זה. ברשות החברה נכסים בשטח כולל של כ-835 אלף מ"ר (מזה: חלק התאגיד כ 693 אלף מ"ר). במרץ 2012 השלימה החברה עסקת מיזוג, במסגרתה רכשה את הבעלות המלאה בחברת בריטיש ישראל, הפועלת בתחומי הקניונים והפארקים התעשייתיים. בין הנכסים המרכזיים של מליסרון: הקריון, קניון רמת אביב, קניון רננים, גרנד חיפה, קניון רחובות, קניון אבנת בפתח-תקוה, בילו סנטר, פארק אזורים ועוד. הונה העצמי המיוחס לבעלי מניותיה של החברה הסתכם ביום 30 בספטמבר 2012 בכ-2.8 מיליארד שקל. החברה נסחרת בבורסה בת"א בשווי העולה על 3 מיליארד ש"ח. יו"ר החברה היא ליאורה עופר.

{loadposition google02}