הכולל את מנכ"ל העירייה, הגזבר, מהנדס העיר, היועץ המשפטי ויו"ר החברה הכלכלית של העיר לוד.

בפגישת העבודה נדונו הדרכים לקדם את בניית קריית רשות השידור החדשה בעיר לוד והוסרו המכשולים העיקריים לקראת מעברה של רשות השידור באזור המרכז, לעיר לוד.

בישיבה סוכם כי עיריית לוד תעביר לידי רשות השידור בשלב הראשון, את מבנה העירייה הישן, ששטחו נאמד בכ- 600 מ"ר עד ערב ראש השנה הקרוב, וכי צוותים משותפים של הנהלת הרשות בראשותו של זליג רבינוביץ' מנהל הרפורמה, ומנכ"ל עיריית לוד, יחלו בעבודה מעשית לקראת בניית קריית רשות השידור החדשה בעיר לוד.

עיריית לוד הביעה נכונות לסייע לרשות השידור בהעברת סניפי אגף הגבייה מאזור המרכז לעיר לוד. מנכ"ל רשות השידור יוני בן מנחם, אמר שהוא מברך על כך שכל המכשולים הוסרו ועל רצונו של ראש עיריית לוד, מר מאיר ניצן לסייע לרשות השידור להתמקם במסגרת הרפורמה בעיר לוד.

צילום רפי דלויה

{loadposition google02}