במהלך השבועות הקרובים יוצבו פנאלים על גגות בתי ספר נוספים בעיר. החשמל שייוצר יימכר לחברת החשמל, וההכנסות שיתקבלו ממנו עשויות להגיע לעשרות אלפי שקלים בשנה לכל מבנה. ראש העיר, חי אדיב והנהלת העירייה קיימו לאחרונה סיור על גגות בתי הספר לבחינת התקדמות הפרוייקט. ראש העיר חי אדיב: "הוד השרון עיר מקדמת קיימות פועלת רבות להטמעת קיימות בכלל העשייה המוניציפאלית, פרוייקט התקנת המערכות הסולאריות מהווה נדבך נוסף לפעילות העירייה בנושא קיימות. גם מערכת החינוך בעיר פועלת רבות בנושא הקיימות והתקנת הפנאלים מהווים המשך ישיר ללימוד הקיימות ואהבת הסביבה במוסדות החינוך בעיר".

במסגרת הפרוייקט ילמדו התלמידים על חשיבותה של אנרגיה ירוקה שאינה מזהמת את הסביבה, ויזכו להדגמה חיה של ייצור אנרגיה חלופית ירוקה בתחום בתי הספר שלהם. כל הליך התקנת והפעלת המערכות ילווה בלימוד על ייצור אנרגיה חלופית ירוקה במסגרת לימודי הסביבה, שבמסגרתו כל תלמידי בתי הספר בהם יותקנו המערכות יזכו לשיעורי סביבה בחווה החקלאית בהוד השרון בה יוסבר להם תהליך ייצור החשמל על תא פוטווולטאי (דוגמת זה המותקן בבתי הספר) שיותקן בחווה החקלאית לצרכי חינוך והדרכה.

 
יש לציין כי בתיכון מוסנזון בעיר פועלת מגמה ייחודית - המגמה לאגרואקולוגיה. מטרת המגמה לאגרואקולוגיה, היא לימוד חשיבות מקורות החיים הבסיסיים על כדור הארץ (שמש, מים צמחיה) ולימוד דרכי השילוב של התפתחות אנושית, עירונית ותעשייתית מואצת יחד עם פיתוח שטחים ירוקים.