במסגרת הפרויקט העירייה תרכוש את המערכות בעלות של כ- 10 מליון שקל במטרה שההשקעה הכספית ההתחלתית תניב רווח משוער של 1,691,000 שקל לשנה. כידוע, רשות החשמל משלמת עבור כל קילוואט שעה 1.51 שקל. כל המערכות מתוכננות לייצר 700 קילוואט, כאשר מדובר ב1,600 שעות אור שנה. בסופו של יום כל המערכות יניבו 1.120.000 קילוואט בשנה.

{loadposition google03}

היתרון בטכנולוגיה זו הוא בכך שניתן להציב מתקנים המבוססים על טכנולוגיה פוטו-וולטאית בשטחים שאין להם שימוש אחר, גגות מוסדות ציבור למשל. על ידי הצבה ניתן לנצל להפקת אנרגיה נקייה. הרציונאל עליו חשבו בעירייה נבחן במסגרת קידום אג'נדה ירוקה של העיר. לראשונה בכפר-סבא הוחלט לראשונה לרכוש את המערכות ולהתקינם על מבנים שבבעלות העירייה. לעירייה אין השקעת משאבים נוספת, והיא מצפה לרווחים העתידיים הנגזרים מהפקת חשמל עצמאית.

הארגונים הסביבתיים יצאו בקריאה לרשויות לאמץ את העקרונות שמציגה תמ"א 10/ד/10, ובראשם מתן עדיפות ברורה להקמת מתקנים פוטו-וולטאים על גגות, באזורים בנויים או בשטחים המיועדים לבינוי, על פני שטחים חקלאיים ושטחים פתוחים. הארגונים סבורים כי "במדינה צפופה וענייה בשטחי קרקע כישראל יש לצמצם ככל הניתן את הקמתם של מתקנים שנצילותם נמוכה בשטחי קרקע שאינם מופרים – כפי שאכן מציעים עקרונות התמ"א."

לדברי יהודה בן-חמו, ראש העיר : "כפר-סבא עושה עוד צעד ענק לקידומה כעיר ירוקה. אני מתחיל לראות כיצד החזון הירוק רוקם עור וגידים לנגד עינינו. הפרדת אשפה, מחזור, בנייה ירוקה, חינוך ובתי ספר ירוקים, חסכון בחשמל, נטיעות עצים, חסכון במים, גנים מוריקים, שבילי הליכה, פארק שהוא ריאה ירוקה, מתקני ספורט, עיר ללא בדל, שבילי אופניים, תחבורה היברידית, הטמנת קו מתח עליון והרשימה עוד ארוכה. בהחלט ניתן להביע סיפוק משרשרת הפעולות הענפה שמעניקה לתושבי העיר בסופו של יום איכות".

ראובן בנאי מנהל מחלקת חשמל:"מדובר תהליך כלל עולמי, בגרמניה כבר היום במרבית היישובים הכפריים, רואים קולטים על גגות רבים ויפאן כבר הגיעה ליעד של 20 אחוז מייצור החשמל שנעשה באמצעות אנרגיות מתחדשות. בשנה האחרונה  גם אנחנו התקרבנו ליעד הזה, כשהבנו שאם רק רוצים, ניתן להפוך את החזון למציאות."

{loadposition google02}