שטח התכנית תחום בין הרחובות ארלוזורוב בצפון, דרך נמיר ממזרח ומדרום, ודפנה והנרייטה סולד ממערב. במקום קיימות 470 יחידות דיור ב- 21 מבנים טוריים (שיכוני "רכבת") שנבנו בשנות ה- 50, שרובן, כמו גם התשתיות במקום, במצב ירוד.

התכנית מאפשרת התחדשות עירונית במתכונת של פינוי בינוי ותחזק את מערך המגורים באזור על ידי הקמת בין 1,234 ל- 1,434 יחידות דיור בשטח עיקרי של כ- 145,286 מ"ר. מתחם זה הוכרז על ידי הועדה הממשלתית להתחדשות עירונית כמתחם לפינוי בינוי בדצמבר 2008 ומקודם ע"י הועדה המקומית כשהוא מלווה בכל שלביו בהליך שיתוף הציבור המורכב מתושבים ובעלי הנכסים במתחם ובסביבתו.

התכנית מציעה הריסת המבנים הקיימים ויצירת 6 מתחמי מגורים, בכל מתחם מגדל בן 25 קומות ומבנה מרקמי בן 6 קומות, למעט המגרש הפונה לרחוב ארלוזורוב בו מוצעות 30 קומות ו- 8 קומות בהתאמה. לאורך רחוב ארלוזרוב ורחוב נמיר קומת הקרקע תהיה בעלת חזית מסחרית עם קולונדה הפונה לרחוב. בנוסף למגורים יתאפשרו שימושים לתעסוקה ולמלונאות בדופן הפונה לדרך נמיר בתמהיל שייקבע בתכנית העיצוב האדריכלית. סה"כ המסחר והתעסוקה לא יעלה על 15 אחוז מסך שטח התוכנית.

צורת הבינוי של מגדל ומבנה מרקמי לצדו, תאפשר בנייה של מספר רב של יחידות דיור, לצד החייאת העירוניות וחיי רחוב בזכות החזית המסחרית הפונה לרחוב. כמו כן, תמהיל הדירות יהיה מגוון ויכלול גם דירות קטנות בשיעור של 20 אחוז מסך הדירות ובנוסף 200 דירות להשכרה.

השדרה הירוקה המלווה את רחןב דפנה על כל עציה תישמר ואף תורחב מזרחה, וכן מתוכננות רצועות ירוקות הפתוחות למעבר הציבור שיקשרו בין דרך נמיר לרח' דפנה. שימושים לצרכי ציבור יינתנו בכל מתחם בהיקף של 300 מ"ר (ו- 600 מ"ר במתחם הגבוה הפונה לארלוזורוב) וכן על ידי המבנה לשימוש ציבורי המוקצה על שטח של למעלה מ- 8 דונם בדרום- מערב התכנית, עליו זכויות בנייה של 13,070 מ"ר.

הבנייה תהיה לפי תקן ישראלי לבנייה ירוקה.

יזם התכנית: הועדה המקומית לתכנון ולבנייה תל אביב
עורך התכנית: אדריכל אבנר ישר – ישר אדריכלים
חברה מנהלת: וקסמן גוברין גבע חברה להנדסה בע"מ

{loadposition google02}