במסגרת הפרויקט יפונו 451 יחידות דיור וייבנו 1,159 יחידות דיור בשטח ממוצע של 90 מ"ר.

הפרויקט הוא פיילוט למדיניות התחדשות השכונה ובה מיושמים העקרונות הבאים:
• שילוב של מגדלים ובניה מרקמית עד כמה שניתן, במטרה לאפשר את השארות האוכלוסייה הקיימת בשכונה (התכנית תכלול 6 מבנים של 9 קומות ו-5 מגדלים בני 30 קומות עם בסיסי מגדל של 8 קומות).
• קביעת תמהיל גדלים מגוון: 20 אחוז דירות קטנות, 60 אחוז דירות בינוניות ו-20 אחוז דירות גדולות.
• הגדלת הקישוריות בשכונה על ידי ביטול מערך הרחובות ללא מוצא ובניית בניינים מלווי רחובות. ערוב שימושים ומסחר בקומת הקרקע.
• הגדלת השטחים הפתוחים ויצירת רצף שטחים ירוקים עבור הולכי הרגל ורוכבי האופניים.
• הקצאת 6.5 דונם עבור שטח למבני ציבור ושילוב פונקציות ציבוריות כגון גני ילדים, מעונות יום וכד'.
• הוספת מקומות חניה בשכונה (כ-1,800 מקומות חניה).pb1114a

התכנית חלה על שטח של כ-50 דונם במתחם הרחובות אח"י דקר, בית אל ודבורה הנביאה בשכונת נווה שרת. תכנית המתאר לעיר (תא/5000) קבעה את השכונה כשכונה הראויה להתחדשות עירונית וציפוף.

מדובר בפרויקט השני לפינוי בינוי המקודם בשכונת נווה שרת, לאחר תכנית בית אל אשר אושרה בשנת 2006 ונבנית בימים אלו. הפרויקט מקודם ביוזמת הדיירים, אשר בחרו כיזם בחברת פי.בי ובאדריכל משרד טיטו אדריכלים.

כתנאי להעברת התוכנית לדיון בוועדה המחוזית דרשה הועדה המקומית להציג את התוכנית המעודכנת לתושבי השכונה בכלל ולבעלי הנכסים בפרט, זאת בהמשך להצגת הפרויקט בפומבית שהתקיימה לפני כשלושה חודשים.