37 אחוז צופים כי מחירי הדירות למגורים ימשיכו במגמת העלייה ו- 21 אחוז מעריכים כי מחירי הדירות בישראל ירדו. נתונים אלה עולים מסקר הנדל"ן שערכה פירמת ראיית החשבון והייעוץ Deloitte בריטמן אלמגור זהר, זו הפעם האחת עשרה, בהשתתפותם של מנהלים בכירים בענף הנדל"ן בארץ, במטרה לעמוד על המגמות והתחזיות בענף לשנה הקרובה.

למרות הערכה של 42 אחוז מבכירי הנדל"ן כי מחירי הדירות למגורים בארץ יישארו כפי שהם, כאשר נשאלו באילו ערים לדעתם צפויות ירידות מחירים בשנה הקרובה, 25 אחוז מתוכם מעריכים כי מחירי הדירות בתל אביב צפויים לרדת במהלך השנה הקרובה. בנוסף, צפויות ירידות מחירים גם בערים: נתניה (20 אחוז מהנשאלים), פתח תקווה (15 מהנשאלים) וירושלים (13 אחוז מהנשאלים). מנגד, אף לא אחד מהמשיבים, צופה ירידה במחירי הדירות בערים מודיעין, פרדס חנה, הוד השרון וגדרה.

כאשר נשאלו בכירי קהילת הנדל"ן הישראלית מהם הצעדים שעל הממשלה לנקוט על מנת למתן את קצב עליית מחירי הדיור, 42 אחוז מהמשיבים ציינו כי על הממשלה להאיץ את הליך קבלת אישורי בנייה, 32 אחוז ציינו כי עליה להוזיל את מחירי קרקעות המנהל באזורי ביקוש, 13 אחוז ציינו כי על הממשלה להגדיל את שיעור הרווחיות בפרויקטים המיועדים לשכירות או לדיור בר השגה ו- 10 אחוז סבורים כי על הממשלה להעניק הקלות במיסוי על היזמים. למרות הביקורת הציבורית הגואה בכל הנוגע לתוכנית הממשלה להעלות את המיסים לרכושי הדירה, אף לא אחד מהמשיבים לסקר סבר כי על הממשלה להפחית את המיסים החלים על הרוכשים.

רו"ח דורון גבור, שותף וראש מגזר הנדל"ן ב- Deloitte בריטמן אלמגור זהר, מצייין "נראה שהצעדים שננקטו לאחרונה על ידי הממשלה, כדוגמת הפחתת הריבית על ידי בנק ישראל וכן תוכניות המיסוי והעלאת המע"מ, לא עתידים להוביל לשינוי מהותי במגמת מחירי הדיור".

אחד הפתרונות האפשריים להתמודדות עם המחסור בקרקעות זמינות לבנייה במרכזי ערים מבוקשות, הינו התחדשות עירונית ובמיוחד קידום פרויקטי תמ"א 38. בכירי קהילת הנדל"ן סבורים כי האתגרים המרכזיים עימם מתמודדים יזמי תמ"א, הינם קבלת הסכמתם של מרבית הדיירים לביצוע הפרויקט (40 אחוז) וקבלת מימון בנקאי לפרויקט (28 אחוז). כל זאת בעוד ש- 15 אחוז בלבד ציינו את קבלת ההיתרים מהרשויות המקומיות כאתגר המרכזי. רו"ח גבור מציין כי "בעקבות קשיי המימון הבנקאי, אנחנו עדים בימים אלו, ליוזמות להקמת קרנות מימון לפרויקטי תמ"א 38. הקרנות הפרטיות הללו, בתמורה לריביות מתאימות, יתנו מענה לפרויקטים שהבנקים מתקשים לממן כתוצאה מקשיים בהעמדת בטחונות מספקים על ידי היזמים".

עוד עולה מהסקר כי 42 אחוז מבכירי ענף הנדל"ן סבורים כי הקושי הגדול ביותר עמו מתמודדים היזמים הפועלים בתחום הנדל"ן למגורים, הינו איתור קרקעות באזורי הביקוש. 35 אחוז ציינו את נושא השגת המימון הבנקאי למיזמי נדל"ן כאתגר מרכזי, זאת בעוד ש- 15 אחוז בלבד סבורים כי עלויות ההקמה הגבוהות הינם האתגר המרכזי.

הסקר חושף כי בכל הנוגע למגמת קבוצות הרכישה למגורים, מרבית בכירי קהילת הנדל"ן מעריכים כי מגמה זו תקטן במהלך השנה הקרובה, כאשר 40% ממשיבי הסקר ציינו כי המגמה תקטן בכל אזורי הארץ, 45% סבורים כי היא תיוותר ללא כל שינוי ו-10% מעריכים כי היא תקטן באזורי הביקוש ותגדל באזורי הפריפריה. עוד מוסיף רו"ח גבור כי "בתקופה שבה יתרונות המיסוי של קבוצות הרכישה כמעט ונעלמו ובהתאם לכך מרווחי החיסכון ברכישת דירה מקבוצת רכישה הצטמצמו, עולה החשיבות של פיקוח מוסמך אחר ההתנהלות הפיננסית של קבוצת רכישה."

מנתוני הסקר עולה כי הערים האטרקטיביות לרכישת דירה למגורים הם: תל אביב, חיפה ופתח תקווה, עם 23 אחוז כל אחת. אחריהן מדורגות חדרה ורחובות עם 20 אחוז כל אחת.

מחצית ממשיבי הסקר צופים כי במהלך השנה הקרובה תמשיך מגמת העלייה במחירי שכר הדירה למגורים בתל אביב, 40 אחוז סבורים כי מחירי השכירות בתל אביב יוותרו כפי שהם ו-10% צופים ירידה.

עוד עולה מנתוני הסקר כי 45 אחוז מבכירי קהילת הנדל"ן צופים ירידה במחירי השכירות בסקטור המשרדים במרכז הארץ וזאת בעוד ש-5 אחוז מתוכם, אף צופים ירידה של למעלה מ- 10 אחוז. כמו כן, 5 אחוז בלבד צופים כי מחירי השכירות צפויים לעלות במהלך השנה הקרובה.

הסקר חושף כי 45 אחוז מהמשיבים מעריכים כי במהלך השנה הקרובה מחירי שכר הדירה בקניונים ובשטחים המסחריים ירדו, בעוד 40 אחוז מעריכים כי מחירי השכירות בהם יוותרו כפי שהם היום ו- 15 אחוז סבורים כי דווקא יעלו.

בכל הנוגע לשווקים הגלובליים, 85 אחוז ממשיבי הסקר סבורים כי ישנן הזדמנויות נדל"ן רבות בארה"ב ורואים בה שוק אטרקטיבי ביותר להשקעה בתחום. 40 אחוז מהמשיבים ציינו כי להערכתם שוק הנדל"ן בגרמניה הינו יעד נוסף בעל פוטנציאל גבוה להשקעה בנדל"ן, ו- 23 אחוז ציינו את קנדה כיעד מועדף.

{loadposition google02}