תכנית המתאר לעיר תל אביב-יפו, אשר גובשה על ידי מנהל ההנדסה בעיריית תל אביב בארבע השנים האחרונות, קובעת את מגמות התכנון ואופן התפתחותה של העיר עד לשנת היעד 2025. ראש עיריית תל אביב-יפו רון חולדאי: "התוכנית מייצרת ודאות תכנונית לתוספת של עשרות אלפי יחידות דיור שיגדילו את היצע הדיור הנדרש להמשך גידול האוכלוסייה בעיר, לרבות דיור בר השגה"

תכנית המתאר המקומית מהווה נדבך ביניים מהותי ומשמעותי בין הראייה המטרופולינית המתבטאת בתכנית המתאר המחוזית תמ"מ 5, לבין התכנון המפורט. אישור התכנית יאפשר את מימוש ההסמכה מכוח תיקון 76 לחוק התכנון והבנייה, על פיה יינתנו סמכויות לוועדה המקומית לאשר תכניות מפורטות התואמות את תכנית המתאר הכוללנית. בעידן חברותה של מדינת ישראל ב-OECD כל כלי שיש בו שקיפות, בהירות ומתווה כללים לפיתוח עירוני משמעותי אך מבוקר ובר קיימא הוא א"ב של תכנון נאות, ובהתאם לכך, חזון "תל אביב עיר עולם".

ראש העירייה רון חולדאי ברך על אישור התכנית ואמר כי מדובר ביום חגיגי לעיר, שאמנם היא בת למעלה ממאה אך עד היום אין לה תכנית מתאר סטטוטורית מאושרת. חולדאי: ״התכנית הזאת היא תוצר של תהליך ארוך שהחל בקביעת פרופיל העיר וממנו נגזר חזונה לעשרות השנים הבאות. התכנית מייצרת את ההמשכיות האורבניות הפתוחה והמזמינה שמאפיינת את העיר, יוצרת התחדשות עירונית של שיפור איכות החיים בשכונות הדרומיות ומחזקת את העיר כמרכז המטרופוליני הנשען על מערכות תחבורה ציבורית. התוכנית מייצרת ודאות תכנונית לתוספת של עשרות אלפי יחידות דיור שיגדילו את היצע הדיור הנדרש להמשך גידול האוכלוסייה בעיר, לרבות דיור בר השגה, וכל מי שחושב שלא ניתן לגדול טועה, התוכנית הזאת מוכיחה זאת.

לאחר אישור התכנית יהיה לוועדה המקומית שיקול דעת וגמישות לקדם את התכנון בעיר, הגיע הזמן שיינתנו יותר סמכויות לוועדה המקומית על מנת לפשט את תהליכי התכנון. אני תקוה שהתכנית תאושר בהקדם ותתרום להמשך פיתוח העיר כמרכז כלכלי ותרבותי.״

בעבר נהגה הוועדה המקומית תל אביב-יפו לאשר מסמכי מדיניות נושאיים ואזוריים. תכנית המתאר משכללת ומכלילה את המדיניות, על פי "חזון העיר" משנת 2005, שבו נקבעו קווים אסטרטגיים מרכזיים כדוגמת: שמירה וחיזוק מעמדה של העיר תל־אביב-יפו כמרכז כלכלי ותרבותי, קידום תל אביב-יפו כעיר אטרקטיבית למגורים לכל הגילים, חיזוק ממשל עירוני עם הפנים לאזרח- מתייעל, משתף ומבוזר וכן פיתוח סביבה אטרקטיבית פתוחה להתחדשות ומשמרת את המורשת, משלבת בין הבנוי לפתוח, פועלת לצמצום מטרדי סביבה ומקדמת מערכת תחבורה רב-אמצעית. התכנית קובעת מדיניות ברורה וכוללנית בהתחדשות עירונית, ציפוף, צרכי ציבור, בנייה גבוהה, תחבורה, סביבה וכיוצא בזה.
בתכנית קיימים מספר כלים תכנוניים מתקדמים, והראשי בהם הינו קביעת מקבצי שימושים לכל ייעוד קרקע, המאפשרים גמישות תכנונית לוועדה המקומית, במקביל לוודאות והשקיפות התכנונית הציבורית והגמישות ליזם. דרך זו, תאפשר הכוונת התכנון המפורט באופן יעיל יותר ואיכותי, כראוי למרכז מטרופוליני גלובלי כמו העיר תל אביב-יפו.

בין עיקרי התכנית: הוספת 35,000 יחידות דיור, הוספה והסדרה של מבני ציבור, העתקת מבנה התחנה המרכזית החדשה, ציר ירוק בין שד' רוטשילד לים, איסור על בניית מגדלים במתחם העיר הלבנה, שימור מבנים טמפלרים במתחם הקריה הצבאית ועוד.

הוועדה המחוזית מודה לשלושת מהנדסי העיר שבהנהגתם קודמה תכנית זו, וכן ליחידה לתכנון אסטרטגי, הצוותים והיועצים המקצועיים שבעיריית תל אביב-יפו ומינהל ההנדסה העירוני, וכן לצוות תל אביב-יפו בלשכת התכנון על עבודה בשיתוף פעולה ושקיפות מלאה עם צוותי העירייה כמו גם עם משרדי הממשלה השונים.

{loadposition google02}