בחוק ההסדרים קיימת פגיעה ישירה במגזר החקלאי, המהווה תוצאת לוואי בלתי רצויה ולא נכונה, ה"מענישה" כל בעל נחלה הכוללת שני בתי מגורים, באופן שישפיע על נחלות רבות ברחבי הארץhadirot18911
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בת ים החליטה לאשר סופית את תכנית לבניית כ-4000 יחידות דיור בדרום מערב העיר בת ים batyam131213דרום 

בשנים האחרונות ישנה מגמה הולכת וגדלה של פרויקטים תמ"א 38 התופסים תאוצה בערים רבות בארץ, יחד עם זאת הפרויקטים מלווים בלא מעט מכשולים וקשיים בדרךgili61113

תוכנית האיחוד והחלוקה (בי/מק/ 1/410) לבניית למעלה מ-4000 יחידות דיור וכ-2000 חדרי מלון, צמודי קרקע ושטחי מסחר במערב העיר בת ים הופקדה לאחרונהbatyam22713

בעתירה שהוגשה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ מבקשים עשרות בעלי חלקת קרקע בעיר ראשון לציון כי בית המשפט העליון יורה שהמשך אחזקת המדינה במקרקעיהם מכח צווים אנכרוניסטיים אינם חוקיים ויש לבטלםshuv22413

חברת קרדיט סקור מציעה שירות חדש לאנשים פרטיים בכלל ולבעלי דירות להשכרה בפרט  - קבלת דוח עם מידע אודות מוסר התשלומים ויכולת העמידה בהתחייבויות כלכליות קודמות של שוכרים פוטנציאליםhadirot18911

בשל עלייה במחירי הדיור נעשה ברשות המיסים ניסיון להשפיע על מגמה זו בשוק הדיור בטווח הקצר, הוחלט על מספר צעדים שיגדילו את היצע הדירות למגורים ובכך יסייעו להוזלת מחירי הדירות. מחד, נקבעו הקלות במכירת דירות מגורים מזכותhadirot18911

האם יש מועד מוגבל להגשת תביעת פיצויים למי שקרקע שלו הופקעה ? מתי מתחילים למנות את המועד הנ"ל ?shuv22413

בשנים האחרונות אנו נתקלים יותר ויותר בתופעה של חלוקת דירות מגורים ליחידות קטנות ועצמאיות. התופעה רווחת בעיקר בערים הגדולות, בהן מלאי דירות המגורים המיועדות להשכרה לא תמיד עומד ביחס ישיר להיקף הדרישה המצוי של שוכרי הדירותod14413

משרד הפנים העלה בימים אלה אתר אינטרנט מחודש המרכז את כל המידע הרשמי בנושא הבנייה בישראל, אתר "שער המידע לרישוי ובנייה"