הסכומים ותנאי התשלום והצדדים חיש קל חתמו על המסמך מתוך אמונה כי המסמך אינו מחייב. מאוחר יותר כאשר הגיעו לעורך דין, גילו אבנר ומלכה כי חלקים מהנכס בנויים ללא היתרים ועוד שלל בעיות משפטיות סבוכות. עוד התברר לזוג כי המסמך עליו חתמו הוא מסמך מחייב לכל דבר ועניין ושקשה מאוד להיחלץ ממנו.

בפסיקה נקבע שמסמך שבו מצויים פרטים כגון פרטי הצדדים, פרטי הנכס, המחיר, התשלומים ומועד המסירה מהווה חוזה מחייב לכל דבר ועניין. גם אם חסרים בו פרטים מסוימים, הם ניתנים להשלמה ואינם פוגמים בתוקפו של המסמך. לכן, זיכרון דברים מחייב גם את הקונה וגם את המוכר.

גם אם אתם ממש רוצים את הדירה וחוששים שמישהו אחר יקנה אותה, אל תיכנעו ללחצים ואל תחתמו על זיכרון דברים. במקום זאת כדאי להגיע להסכמה בעל-פה בדבר המחיר והתשלומים, תוך התניה שעורכי הדין של הצדדים יגיעו לנוסח חוזה מוסכם, שעליו יחתמו הצדדים לאחר שיערכו את כל הבדיקות הנדרשות.

אם אחד הצדדים מתעקש שהאחר יראה רצינות לגבי מימוש העסקה, אפשר להגיע להסדר על פיו הקונה יפקיד סכום כסף מסוים בנאמנות בידי עורך דין, והסכום יועבר למוכר רק לאחר החתימה על החוזה. אם החוזה לא ייחתם סכום כסף יוחזר לקונה.

אם בכל זאת מחליטים לחתום על זיכרון דברים, יש להקפיד להכניס בו הסתייגות שלפיה זיכרון הדברים מותנה בכך שתוך פרק זמן מוגדר ייחתם חוזה מחייב בין הצדדים, וכי במקרה שהחוזה לא ייחתם, מכל סיבה שהיא, יהיה זיכרון הדברים בטל ומבוטל, ולאף צד לא תהיה טענה או תביעה נגד הצד השני.

כמו כן, יש להכניס בזיכרון הדברים הסתייגות שלפיה הקונה לא יהיה רשאי לרשום הערת אזהרה או כל הערה על הנכס שברשותכם, בגין זיכרון הדברים.

צעדים משפטים בעלי משמעות הרת גורל כקניית דירה כדאי שיעשו בשיקול דעת וללא לחצים. במידה והנכם נתקלים במוכר המנסה ללחוץ אתכם רמת החשדנות שלכם צריכה כפולה ומכופלת.

בדיקות רבות צריך וניתן לעשות בטרם נקשרים בחוזה או בהסכמה כל שהיא לביצוע עסקה .בדיקות אלו צריכות להיעשות ללא לחץ וכפייה על מנת להשיג את מירב האינפורמציה שתעניק לנו את התמונה המלאה איתה נוכל להעריך נכונה את רמת הכדאיות לביצוע העסקה.

לאור הדברים הנ"ל,כמובן שלא מומלץ להגיע למצב של חתימה על זיכרון דברים ,ובכל מקרה חשוב להיוועץ עם עו"ד מומחה בתחום המקרקעין בכל עסקת מכר ושכירות.

עו"ד גילעד ושדי מעניק במשרדו ייעוץ משפטי וליווי עסקאות מכר ושכירות תמ"א 38,עסקאות קומבינציה. וכן מגשר בין צדדים בעסקאות מקרקעין ומעניק חוות דעת בתחום פרשנות החוזה. אתר: WWW.VASHDI.CO.IL