מדובר בתוכנית האיחוד והחלוקה (בי/מק/ 1/410) שמבצעת חלוקה של -4000 יחידות דיור בין הבעלים השונים של המקרקעין. במסגרת התוכנית אושרה גם בניית-כ-2000 חדרי מלון, מספר צמודי קרקע ושטחי מסחר.

השטח האמור מהווה את העתודה האחרונה של העיר בת-ים, ומצויה במיקום אטרקטיבי (דרום מערב העיר) על שפת הים במתחם הגובל עם שטחה המוניציפלי של העיר ראשון לציון.

תכנית זו הינה תכנית מפורטת שמקודמת על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה בת-ים בעקבות תכנית קודמת אשר אשרה את המתחם כולו לבניה רוויה וקודמה באמצעות עו"ד משה שוב ממשרד שוב ושות' בשם מספר אגודי מקרקעין שבבעלותם מקרקעין במתחם.

התכנית מבצעת איחוד וחלוקה של מאות בעלי המקרקעין בין המגרשים השונים כך שבמסגרתה מוקצה לכל בעלים זכויות במגרש/ים ספציפיים.

במתחם הקרקע שתוכנן על ידי משרד האדריכלים מן-שנהר מחזיקים מאות בעלי קרקע פרטיים ומספר איגודי מקרקעין שרבים מהם מיוצגים על ידי משרד עורכי הדין שוב ושות'. לאחר הליכים סבוכים של קידום הליכי תכנון להפשרת הקרקעות התוכניות הם רואים כעת את פירות השקעתם. אותם רוכשים היסטוריים יקבלו על כל דונם קרקע שבבעלותם קרקע להקמת כ- 8 יחידות דיור וקרקע להקמת כ- 4 יחידות מלון בשווי מוערך בכ-6 מיליון שקל.

לדברי עוה"ד שמואל שוב ואביעד שוב ממשרד עוה"ד שוב ושות' המייצגים בעלי קרקעות רבים בתחום התכנית, "חברות הבניה הגדולות ביותר בישראל כבר מתעניינות בביצוע עסקאות קומבינציה עם בעלי הקרקעות בתוכנית". כעת, משאושרה התכנית יכולים בעלי הקרקע שבבעלותם מגרשים ספציפיים להתקשר בעסקאות לגביהם ו/או להתקשר עם אנשי מקצוע לקידום היתרי בניה למגרש שהוקצה להם.

לדברי ארז פודמסקי שקד מנכ"ל עיריית בת ים: "סיום שלב זה מהווה צעד חשוב בדרך למימוש הפוטנציאל שגלום בקרקע זו בראיה מטרופולינית. מדובר בשכונה הגדולה ביותר שעומדת להבנות במטרופולין תל אביב בשנים הקרובות ושתציע לתושביה קרבה לים ואיכות חיים גבוהה .