הדוח הפיננסי מכיל  מידע מבנקים, חברות כרטיסי אשראי, חברות מסחריות גדולות (כמו חברות סלולר, תקשורת, ביטוח ועוד...), הוצאה לפועל, בנק ישראל, כונס הנכסים, בתי משפט ובודק את יכולת הנבדק לעמוד בהתחייבויות כלכליות קודמות – כדבר המעיד על יכולת לעמוד בהתחייבויות כלכליות עתידיות.

המידע על בסיסו מופק הדו"ח מופק ממספר מקורות מידע עיקריים:
בנקים – צ'קים חוזרים, אי- עמידה בתנאי אשראי או הלוואה, מידע על הלוואות שניתנו
בנק ישראל - נתונים בדבר היות הלקוח לקוח מוגבל או לקוח מוגבל חמור
חברות כרטיסי אשראי – מידע על אשראי שניתן או לא הוחזר, מסגרת אשראי
הוצאה לפועל – מידע על תיקי הוצאה לפועל
חברות מסחריות – מידע על אי תשלום חובות
בתי משפט - נתונים אודות הוראה על הגבלת עיסוקים של בעל מניה או נושא משרה בחברה

חברת קרדיט סקור פועלת תחת חוק נתוני אשראי שנחקק ב- 2004 תוך שיתוף פעולה  עם בעלת רישיון מאת משרד המשפטים, חברת המידע הבינלאומית – דן אנד ברדסטריט ובהתאם לדרישות החוק. החוק נועד לאפשר נגישות גבוהה יותר למידע פיננסי היסטורי על אנשים פרטיים במטרה לאפשר תנאי אשראי טובים יותר והפחתת הסיכון בעסקה. חוק הגנת הפרטיות : בשל הרגישות הגבוהה הכרוכה באיסוף מידע על צרכנים פרטיים הוסדר הנושא בחוק שירות נתוני אשראי. החוק קובע מגבלות על הגוף הרשאי לאסוף מידע, על מקורות המידע, סוג המידע ודרכי מסירת המידע. הצידוק לפגיעה בפרטיות נמצא במטרות החוק שנועד לשפר את מוסר התשלומים, לשפר את יכולת הניהול של סיכוני האשראי ולהגביר את התחרות בתחום מתן האשראי ללקוחות פרטיים.

חברת קרדיט סקור מעניקה למעשה כלי אנליטי חדש לבעלי דירות להשכרה להגביר את הביטחון בקיום ההתחייבות החוזית כסדרה משוכרים פוטנציאלים. דו"ח זה מעניק לראשונה לאדם פרטי את האפשרות לבחון את מוסר העמידה בהתחייבויות כלכליות קודמות של שוכר דירה פוטנציאלי, מידע שעד כה היה ניתן לחברות בלבד.

בחברה מדווחים כי תוך שבוע מעליית השרות ביצעו כ-1200 בדיקות והחל משנת הלימודים הבאה, לימודי חוק נתוני אשראי יילמד בקמפוסים של לימודי משפטים לתואר ראשון. בשבוע שעבר החלה החברה בשיתוף פעולה עם מספר מכללות ללימוד מהות החוק ותקנותיו.

המחוקק הישראלי העתיק את הפתרון מהנהוג בעולם המערבי , בארצות הברית ומערב אירופה, כאשר בארצות הברית תחום ה- Credit Score מפותח מאוד ומקובל בעסקאות בין יחידים לקבל את דירוג האדם איתו אתה מנהל משא ומתן עסקי. בישראל חוק נתוני אשראי נחקק ב- 2002, בשנת 2005 ניתנו רישיונות לאסוף ולמכור מידע זה על אנשים פרטיים לשתי חברות – bdi וחברת דן אנד ברדסטריט. מטרת החוק הינה לשפר את תנאי האשראי הצרכני ולהימנע מקיום עסקה שיש ספק בתשלום תמורתה. עד היום אף חברה לא הציעה את השירות הזה לסקטור הפרטי. חברות דומות פועלות בעולם תחת רישיון – ומטרתן זהה , להקטין את התופעה בה שוכרים מתחמקים מתשלום וכן לשפר את תנאי האשראי הצרכני במשק.

משכירי הדירות בארץ מפסידים 20 מיליון שקל כתוצאה מצ'קים חוזרים ומאי עמידה בתנאי התשלום והסכם השכירות מצדם של השוכרים. במקרים רבים משכירי הדירות נאלצים לוותר על חודשי שכירות נוספים על מנת שהשוכר יסכים להתפנות מהדירה. (מאת מחקר של חברת CIA של מנורה גאון לשעבר, מופיע אתרי אינטרנט כלכליים). הבעיה המרכזית בענף השכרת הדירות נובעת מחוסר ההיכרות בין השוכר והמשכיר, מחוסר יכולת אמתית להבטיח את מוסר התשלומים של המשכיר פרטי.

שלושת הביטחונות הקיימים כיום בשוק למשכיר הדירות (החתמת ערבים, צ'ק ביטחון או ערבות בנקאית ) חסרים ואינם נותנים מענה כאשר השוכר מתחמק מתשלום.
במקרה של ערבים, עבור סכום של עד 60,000 שקל לא ניתן כלל לפנות אליהם בטרם מוצו כל הליכי הגבייה נגד החייב.
במקרה של צ'ק ביטחון, התברר במקרים רבים, כי הצ'ק שניתן, כמו גם הצ'קים עבור השכירות, בוטלו.
במקרה של ערבות בנקאית עלותו גבוהה וניתן להוציאו רק במקרה והשוכר מעמיד בטחונות לבנק.

איך זה עובד ?
מבקש הדוח נדרש לשלוח את הפרטים דרך טופס מקוון באתר אינטרנט של חברת קרדיט סקור www.creditscore.co.il ולגשת לסניף דואר הקרוב לביתו על מנת להזדהות ומייד לאחר מכן יישלח הדוח ישירות אליו למייל. בעזרת עורך דין ניתן להזמין את הדוח ללא זיהוי בדואר, דרך כניסה מיוחדת לעורכי דין באתר אינטרנט של קרדיט סקור