הכולל: רשימת בעלי מקצוע מאושרים בתחום הבנייה (קבלנים, מודדים, בודקי קרינה, מפקחי בניה, מהנסים, הנדסאים ועוד), מחשבון אגרות להיתר בניה, מידע על חיזוק מבנים בפני רעידות אדמה, חוקים, תקנות ונהלים בנושאי בניה, סימולטור חישוב מיסי מקרקעין, טפסים של כל משרדי הממשלה בנושאי בנייה, מאגרי מידע של כל משרדי הממשלה בנושא בנייה כולל איתור אתרי עתיקות לפי גוש וחלקה, מדריכים להוצאת היתר בנייה או היתר לשימוש חורג והיטל השבחה, מפות תכנון, תעריפי בנייה, מפרטים בנושא תכנון ופסקי דין בנושא בנייה.

האתר הוקם בהתאם לדו"ח ועדת זיילר במטרה להוות פורטל שמרכז לאזרחים, בעלי מקצוע בתחום הבנייה והתכנון (אדריכלים, קבלנים, מהנדסים, שמאים ומשפטנים) את כל המידע הרלוונטי המקצועי בנושא הבנייה בישראל.

באמצעות האתר ניתן להיכנס למערכת רישוי זמין הפועלת כיום כפיילוט במספר רשויות מקומיות במטרה ליצור אחידות במערכת הדרישות והטפסים הנדרשים לצורך קבלת היתר בנייה. המערכת מייעלת את תהליכי הרישוי שכן היא מחוברת לכל גורמי הממשלה והרשויות הרלוונטיות וקוצבת בזמן את משך ביצוע כל שלב ושלב בהליך הרישוי.

 

{loadposition google02}