בסכום של עשרות מיליוני שקלים. מדובר על ביצוע מערכת תיעול הנה מערכת תעלות וצנרת תת קרקעית לאיסוף מי גשמים .

 

פסק הדין ניתן בעתירה מנהלית שהגישו 19 תושבים ביישוב קדימה-צורן  באמצעות עו"ד משה ימין, נגד המועצה המקומית עבור דרישת המועצה לגבות היטלי תיעול לעבודות שבוצעו החל משנת 1998. המועצה חייבה את התושבים לשלם היטלי תיעול כתנאי להעברת זכויות במקרקעין.

 

{loadposition google03}

 

בית המשפט קיבל את עמדת העותרים ולפיה היה על המועצה להודיע על דרישתה לגביית היטלי תיעול  במועד, ולא 12 שנה לאחר תחילת ביצוע העבודות. בית המשפט מתח ביקורת על המועצה בקובעו כי דרישות התשלום עבור היטלי תיעול נשלחו לעותרים רק לאחר הגשת העתירה: "התנהגות שכשלעצמה חורגת מנורמות ההתנהגות הראויות והמצופות מרשות מקומית".

 

בית המשפט דחה עוד את עמדת המועצה וקבע כי "כאשר המועצה אינה גובה היטל תיעול במשך כ-12 שנה לאחר התקנת חוק העזר, ואף נותנת בידי בעלי הזכויות אישורים שאינם חייבים כל חוב לעירייה – יסתמך תושב בעל נכס באזור הרלבנטי על כך שלא יידרש עוד לשלם עבור עבודות שבוצעו בעבר הרחוק". השופטת, אסתר שטמר, קבעה כי המועצה תישא בהוצאות משפט של העותרים בסכום של 10,000 שקל.

 

צילום: אילוסטרציה

 

{loadposition google02}