לדברי באי כוח העירייה, עוה"ד אלי אליאס ושגית-אביטל אסף, ממשרד אליאס, בן אריה, אסף: "מדובר בפסק דין חשוב ותקדימי לרשויות המקומיות בישראל".

שטחי המסחר, המעברים והחניות בקניון מהווים יחידת מיסוי אחת לצורכי ארנונה, בהיותם מקיימים ביניהם קשרי גומלין הדוקים. כך נקבע בפסק-דינו של בית המשפט המחוזי בחיפה, בעתירה שהגישה חברת מליסרון כנגד החלטת עיריית קרית-ביאליק לסווג את שטחי המעברים והחניות ב"קריון" על-פי הסיווג בו מסווגים שטחי המסחר שבו מתוך תפיסה כי בנסיבות העניין נכון וראוי להתייחס אל ה"קריון" כאל יחידת מיסוי אחת לצרכי הטלת ארנונה.

{loadposition google03}

לדברי באי כוח העירייה, עוה"ד אלי אליאס ושגית אביטל-אסף ממשרד אליאס, בן-אריה אסף אשר ייצגו את עיריית קרית ביאליק בהליך האמור, ריכוז בתי עסק רבים במקום אחד, המעברים ביניהם, שהנם מקורים, ממזוגים ומאובטחים, יחד עם החניות חינם שפתוחות לציבור המבקרים בקריון, מעודדים את המבקרים להעדיף את הביקור בקריון מביקור באזורי מסחר אחרים. לא נעלם מבית המשפט כי החניות והמעברים בקניון פתוחים לציבור הרחב, ואולם לא בכך העיקר, שכן הקניון, על שלל המעברים והחניות שבו, בנויים מתוך מחשבה שתכליתה המרכזית היא ביצירת התנאים המיטביים שיתמרצו כל אחד ואחד מאיתנו, המבקר בקניון, לשלוף את ארנקו ולהוציא ממיטב כספו בעת הביקור בקניון. לתכונות אלו יש ערך כלכלי מהותי וקשה לראות מצב שבו הקניון יוכל לשרוד או להתקיים בלעדיהם.

בתוך-כך ובהינתן הנסיבות שתוארו לפניו, בית המשפט המחוזי קבע שראוי נכון וצודק כי העירייה תשתחרר מהסכמות היסטוריות עם הקריון על שיעורי מס ארנונה זעומים ששולמו לעירייה בעד שטחים אלה, שכן המשך קיומן של אותן הסכמות אינו מתיישב עם אינטרס הציבור ויש בהן כדי ליצור אי-צדק בולט וחוסר שוויון מהותי כלפי יתר בעלי העסקים הנושאים בנטל הארנונה. חיוב הקריון עלה מסך של 5 שקל למ"ר בגין שטחי החניה והמעברים, בהתאם להסכם הפשרה, לסך של כ – 100 ₪ למ"ר בגין שטחים אלו.

סך תוספת החיוב לשנה למליסרון עומדת על כ – 7,500,000 שקל.

לדברי עוה"ד אלי אליאס ושגית אביטל-אסף, ב"כ העיריה: "פסק הדין מאפשר לרשויות המקומיות לבחון מחדש את עקרונות השומה עבור קניונים בתחומן, ולהחיל, במקרים מתאימים, את העיקרון לפיו יש להתייחס אל הקניון, על המעברים והחניות שבו, כאל יחידת מיסוי אחת לצרכי ארנונה." בעקבות פסה"ד ממליץ עו"ד אלי אליאס לכל רשות מקומית לבדוק את השלכות פסה"ד על הנכסים שבתחומה.

מחברת מליסרון נמסר בתגובה: "מליסרון בוחנת ולומדת את פסק הדין"

בתמונה: עו"ד שגית אביטל-אסף צילום: יחסי ציבור

{loadposition google02}