התיקון נועד להגן על רוכשי דירות הנאלצים להתמודד מול קבלנים בעייתיים שאינם עומדים במועד מסירת החזקה, מסרבים לסיים את מלאכת הבניה עד תום או לתקן ליקויים, נמנעים מרישום מתאים של הבניין ושל הדירה בלשכת רישום המקרקעין או מעכבים את ההליך במשך שנים.

 

בשנים האחרונות, התעוררו מקרים רבים בהם נאלצו בתי המשפט להתמודד עם סוגיות משפטיות שנוגעות באופן ישיר לתלונות של רוכשי דירות כלפי קבלנים. רוכשי דירות רבים שלא רצו לכתת רגליהם לבית המשפט פנו בתלונות כנגד קבלנים למשרד הבינוי והשיכון במסגרתן נמצאו מקרים קשים של קבלנים שאינם פועלים בהתאם לחוק.

 

{loadposition google03}

 

התיקון נובע משינוי מגמה בגישה של המחוקק כלפי "מערכת היחסים" בין קבלן ורוכשי דירות. מערכת יחסים ארוכת שנים וכאמור לא "מאוזנת" שתחילתה במועד חתימת ההסכם, המשכה במסירת החזקה בדירה וסיומה ברישום הדירה בפנקס הבתים המשותפים.

 

התיקון הוסיף לחוק הגנות לטובת רוכשי דירות, ואף חיזק הגנות קיימות. תיקון משמעותי בחוק הינוי פיצוי רוכשי הדירות ע"י הקבלן. מהיום, יינתן פיצוי לרוכש, ללא הוכחת נזק, בגין איחור במסירת הדירה וזאת לאחר שחלפו 60 ימים מתום המועד הקבוע למסירה בחוזה, בסכום השווה לחודש וחצי של שכר דירה באותו איזור בו ממוקמת הדירה.

 

שינוי משמעותי נוסף הינו לעניין זכותו של הקונה לתקן אי-התאמה שנתגלתה בדירה. במהלך תקופה של עד שנתיים ממועד הודעת הרוכש בדבר אי התאמה, יהיה הרוכש רשאי לתקן את אי ההתאמה והקבלן יישא בהוצאות התיקון.

 

עוד, התיקון לחוק מתמודד עם סוגייה נוספת בעלת משקל והיא סוגיית "רוכש המשנה", מי שקנה דירה מהרוכש המקורי. תיקון זה מעניק לרוכש המשנה של הדירה להגיש תביעה כנגד הקבלן מכוח האחריות עפ"י החוק, וזאת עד לתום המועדים הקבועים בחוק, ללא קשר לזהות הרוכש.

 

בנוסף, נקבעו מועדים קצובים לצורך רישום זכויות הדירה ו/או הבניין בלשכת רישום מקרקעין. יצויין כי במשך שנים, סבלו רוכשי דירות ממחדלי קבלנים לרשום את הבניין ו/או הדירה בפנקס הבתים המשותפים, דבר שייצר לעיתים בעיות בעת מכירת הדירה לצד ג'.

 

נוסף על כך, שונו מועדי תקופת הבדק והאחריות. בין היתר לעניין אי התאמה יסודית, המוגדרת כאי התאמה בחלקי הבניין הנושאים ומעבירים עומסים מכל סוג לקרקע הנושאת את הבניין והנוגעת לבטיחותו וליציבותו.

לבסוף, הוספה לחוק הבהרה הקובעת כי לא ניתן יהיה להתנות על הוראותיו של החוק אלא לטובת הקונה.

 

התיקונים לחוק מתאימים לתקופה הנוכחית בה משרד השיכון מעודד בנייה כאשר הרוב המשמעותי של הצרכנים הינם זוגות צעירים נטולי נסיון אל מול קבלנים ותיקים.  לרוב מדובר בעסקה ראשונה ולעיתים גם יחידה של אותם זוגות צעירים. נראה כי מדובר בעידן חדש בישראל.

 

עו"ד מירב שחר שותפה במחלקה המסחרית במשרד גולדמן ושות ועוסקת בתחומי הבנקאות, הנדל"ן ומשפט מסחרי

 

{loadposition google02}

 

 


  

{loadposition advert1}