בהחלטה שניתנה השבוע קובעת השופטת אגמון גונן כי "לא ינקטו כל צעדים למימוש התוכנית, מעבר לעבודות טיהור הקרקע", וכי לא יינתן תוקף לתוכנית לפני מועד הדיון בעתירה שייערך ביום 1.2.2018.

החלטת בית המשפט ניתנה במסגרת עתירה שהגישו עיריית רמת השרון ועיריית הרצליה נגד החלטת המועצה הארצית לתכנון ובנייה לאשר את תכנית תע"ש השרון.

בחודש פברואר האחרון אישרה המועצה הארצית את תוכנית מתחם תע"ש השרון, להקמת 23 אלף יחידות דיור בשטח ענק של כ-7,400 דונם (הכפול משטחה של גבעתיים). צפי האוכלוסייה העתידי שאמור להתגורר בשטח זה עומד על כ-80 אלף תושבים.

בעתירתן טוענות עיריית רמת השרון ועיריית הרצליה, כי במתחם קיים זיהום קרקע מתמשך הנובעת מפעילות שהתקיימה במקום. 

לאור זאת, טענו העותרות כי הוועדה המחוזית והמועצה הארצית אישרו את התוכנית למתחם מבלי שנערך תסקיר לאיתור כלל המזהמים בקרקע.

על פי טענת העותרות חרף הזיהום הכבד והסכנות הבריאותיות, מוסדות התכנון החליטו לדחות את עריכת סקר הקרקע לשלב מאוחר יותר – ורק לאחר אישורה של התוכנית, וגם זאת ביחס לכל תא שטח ושטח לחוד, ולא בראיה כוללת ביחס לכל המתחם כולו.

על פי טענתן, כתוצאה מכך תתאפשר בנייה בחלקים מהמתחם עוד בטרם נערך תסקיר קרקע לחלקים אחרים. זאת, כאמור תוך חשיפת כל אוכלוסיית האזור לזיהומים וסכנות בריאותיות.

כעת, כאמור, קבע בית המשפט המחוזי המחוזי כי לא ינקטו הליכים למימוש התוכנית לפחות עד פברואר 2018 (מועד הדיון הקרוב), למעט הליכי טיהור הקרקע.

אבי גרובר, ראש עיריית רמת השרון: "ההקפאה הזמנית של הקמת המתחם מעידה על כך שבית המשפט מכיר בבעייתיות ובאופן אישורה של התוכנית. מטרת עתירה זו היא להגן על בריאותם של תושבי רמת השרון וילדיהם, ולהבטיח כי תכנון השטח ייעשה אך ורק לאחר עריכת תסקיר וטיפול יסודי ומקיף בקרקע שמבטיח את שלומם ובריאותם של המתגוררים בו וביתר חלקי העיר".

עיריית רמת השרון מיוצגת על ידי עוה"ד תמר מגדל, גידי פרישטיק וליאור לוי ממשרד מיתר ליקורניק, גבע לשם טל ושות'. עיריית הרצליה מיוצגת על ידי עוה"ד אילנה בראף שניר ממשרד הררי טויסטר ושות'.