לעומת רווח של 28 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד. התשואה נטו על ההון הסתכמה ברבעון הראשון של 2011 ב-9.4 אחוז בחישוב שנתי, לעומת תשואה של 4.5 אחוז ברבעון המקביל. האשראי לציבור, המייצג את הפעילות העיקרית של הבנק, הסתכם ביום 31.03.11 ב-52,856 מיליון שקל לעומת 51,083 מיליון שקלים בסוף 2010, גידול של 3.5 אחוז.  ברבעון הראשון של 2011 העמיד הבנק הלוואות חדשות (מכספי בנק, ללא מיחזורים) בהיקף של 3,354 מיליון שקל, בהשוואה ל - 2,896 מיליון שקלים ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 15.8 אחוז.

 

{loadposition google03}

 

 

בנק לאומי למשכנתאות אשר נוסד כחברה עוד בשנת 1921 הינו ותיק הבנקים למשכנתאות הפועלים בארץ. הבנק הינו בשליטה מלאה של בנק לאומי, והוא מתמחה במתן הלוואות למימון רכישה, בניה ושיפוצים של נכסי נדל"ן, כמו גם מתן הלוואות לזכאי משרד השיכון. בנק לאומי למשכנתאות מפעיל 101 נציגויות ברחבי הארץ, מרביתן בתוך סניפי לאומי, ו- 11 מהן כסניפים עצמאיים.

 

{loadposition google02}


{loadposition advert1}