ההנחיה תחול על הלוואות שניתן להן אישור עקרוני מיום 5 במאי 2011 ואילך. ההנחיה החדשה הינה המשך לצעדים קודמים שננקטו על ידי בנק ישראל והפיקוח על הבנקים

 

ההנחיה החדשה של בנק ישראל מגבילה את חלק ההלוואה לדיור (המשכנתא) בריבית משתנה, לשליש מסך ההלוואה לדיור שמעמיד תאגיד בנקאי ללווה. המגבלה חלה על הלוואות משכנתא חדשות בכל מסלולי הריבית המשתנה, שבהן הריבית עשויה להשתנות במהלך תקופה קצרה מחמש שנים. ההנחיה החדשה בנושא המשכנתא מסדירה גם את חובת הגילוי ללקוחות שנטלו בעבר הלוואות לדיור במסלול של ריבית משתנה לא צמודה על בסיס הפריים, כאשר רכיב ההלוואה שנטלו במסלול זה הוא שליש או יותר. מטרת הגילוי להגביר את מודעותם של לווים אלה להשלכות האפשריות של עלייה בשיעור הריבית על גובה ההחזר החודשי שיוטל עליהם, ועל מנת לאפשר להם בחינה מושכלת של סיכון זה ושל האפשרויות למזעורו.

 

{loadposition google03}

 

טיוטת ההנחיה פורסמה לנוכח המגמות הנמשכות בשוק הדיור, ובעיקר, ההיקף המשמעותי של ביצועי ההלוואות לדיור בריבית משתנה, הטומנות בחובן סיכון ללווים, וכפועל יוצא למערכת הבנקאית בכללותה. מדובר בסיכון הכרוך באפשרות שהריבית תעלה ותגדיל באופן ניכר את תשלומי המשכנתה החודשיים המוטלים על הלווים, באופן שישליך על יכולתם לפרוע את ההלוואות כסדרן. תרחיש זה מתחדד נוכח הימצאותנו בתקופה בה שיעור הריבית נמצא במגמת עלייה.

 

בבנק ישראל מציינים, כי חלק גדול מהמשברים הפיננסיים שהתרחשו במדינות שונות החלו ממתן אשראי לדיור בתנאים שלא שיקפו את הסיכונים המתפתחים בשוק זה, ובאופן שלא תאם את העלייה המהירה במחירי הדיור. ההוראה החדשה נועדה למנוע התפתחויות מסוג זה לטובת הציבור והמערכת הפיננסית בכללותה. טיוטת ההנחיה תידון בקרוב בוועדה המייעצת לענייני בנקאות, ולאחר מכן תגובש ההנחיה הסופית.

 

תגובות להחלטה


ברנרד רסקין, מנכ"ל רי/מקס ישראל: "אני תומך במהלכיו האחרונים של נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר, וסבור כי ההנחיות החדשות שהוציא מעידות על צעדים אחראים ושקולים, המגנים על הצרכן הישראלי ועל ענף הנדל"ן כולו. טרם ההכרזה של הנגיד פישר על ההגבלות החדשות, הייתה חרושת שמועות בשוק בנוגע למהלכים דרמטיים שיגבילו מאוד את שוק המשכנתאות. דובר אפילו על כוונה של הנגיד לדרוש מהבנקים שכתנאי לקבלת משכנתא לקוחות יידרשו לגייס 40 אחוזים הון עצמי. אני שמח שהשמועות הללו התבדו היום. אני מאמין כי מדיניות בנק ישראל שמרנית, והטלת מגבלה נוספת שהציבור אינו יכול לעמוד בה, עלולה הייתה ליצור כדור שלג שעלול לפגוע גם ברוכשי הדירות ובענף הנדל"ן. חזרתי עכשיו מכנס בינלאומי ושמעתי נציגים של מדינות מתלוננים על שהבנקים שם מעניקים משכנתאות 'רק' בשיעורים של עד 90 אחוז, כך שהמדיניות בישראל נחשבת לשמרנית ביותר".

 

חיים פייגלין, מנכ"ל צמח המרמן: "בנק ישראל מעניש את הזוגות הצעירים על מחדלי הממשלה בהסדרת ההיצע בשוק הדיור. נגיד בנק ישראל, סטנלי פישר מביא למצב שרכישת דירה הופכת לסמל סטטוס. התוכנית החדשה בעצם מביאה למצב שאין אפשרות להקים משפחה בארץ הזאת. הרי ההגבלות של בנק ישראל לא ישפיעו על זוגות צעירים שהמשפחה יכולה לעזור להם ברכישת דירה. הם כבר הסתדרו. כמובן שגם משפרי הדיור לא יפגעו כי כבר יש להם הון בסיס. היחידים שייפגעו מההחלטה אלה זוגות צעירים שלא באים מבית מאוד מבוסס כלכלית".

 

רוני כהן, מנכ"ל אלדר שיווק: "בנק ישראל שופך את התינוק עם המים. בעוד הוא מנסה לצנן את התלהבות המשקיעים בענף הנדל"ן, הוא פוגע בזוגות הצעירים, שמן הסתם ההחלטות שהתקבלו מחמירות גם איתם. המשקיעים יימצאו אפיקי השקעה אחרים, אבל הזוגות הצעירים יישארו עם הצורך לרכוש דירה, אך ללא יכולת כספית לעשות זאת. כבר היום ניתן לראות שהבנקים מאוד מחמירים במתן הלוואות לזוגות הצעירים ונראה כי מדובר בהתערבות מוגזמת של הנגיד בשוק."

 

מוטי כידור , מנכ"ל התאחדות הקבלנים : מדובר בפגיעה נוספת בזוגות הצעירים המעוניינים לרכוש דירה בישראל על ידי ייקור ההחזר החודשי שיאלצו לשלם עבור המשכנתא . מקבלי ההחלטות בישראל עומדים חסרי אונים מול עליית מחירי הדירות, אך במקום להמשיך ולהשקיע מאמצים בהגדלת היצע הדירות שזהו הפתרון היחידי ליצירת יציבות במחירים , הם מנסים להקטין את הביקושים לדירות על ידי הטלת חסמים על רוכשי הדירות. עבור הזוגות הצעירים דירה היא מוצר צריכה והמציאות כבר מוכיחה כי הזוגות הצעירים מוכנים לגור מחוץ למרכז הארץ ועדות לכך היא התרחבות הביקושים בשנה האחרונה לכיוון הפריפריה המדינה צריכה לסייע להם באמצעות הענקת מענקי מקום או סבסוד משכנתאות ולא להמשיך ולהקשות עליהם.

 

בתמונה: רוני כהן, מנכ"ל אלדר שיווק צילום: יחסי ציבור

 

{loadposition google02}

 

  

{loadposition advert1}