בבסיס הרפורמה עומד הרעיון לפיו המדינה צריכה לאפשר לזכאי סיוע בשכר דירה להיות מסוגלים לרכוש את דירתם בפריסה נוחה לתשלומים חודשיים.

על פי התכנית החדשה, הזכאים ימשיכו לקבל את הסיוע הממשלתי בשכר דירה אותו הם מקבלים גם היום. לסיוע זה יתווסף סכום של עד 1,500 קלים לחודש (סיוע מוגבר).

ההון הראשוני הנדרש נמוך במיוחד ונקבע בשיעור של 50,000 שקלים.

יתרת הסכום יהיה בתשלומים חודשיים של 2,000 שקלים שייפרסו על פני 25 שנה. כמות הדירות שיכללו בתוכנית בשלב זה עומדת על כ- 1,000 יח"ד, בישובים העירוניים שבין חיפה לאשדוד וירושלים.

במסגרת התכנית, שני יזמים ירכשו את הדירה במימון עצמי, ישכיר אותה לזכאים לתקופה של עד 25 שנה, ובסופה הוא יעביר את הדירה לבעלות הדייר ללא תמורה נוספת. במהלך תקופת ההתקשרות המדינה והדייר יעבירו ליזם, כל אחד בנפרד, תשלום חודשי קבוע מראש.

ככל שדייר יבחר להפסיק את ההתקשרות ולחדול את התשלומים, למדינה תהיה זכות ראשונים לרכוש את הדירה מהיזם. משכך, הדירה תירשם כבר ביום הראשון על שם היזם עם הערת אזהרה על שם המדינה. בשלב הנוכחי הרפורמה פתוחה לבקשות מידע ראשוני והתעניינות במודל. בהתאם לממצאים, משרד הבינוי והשיכון יפרסם מכרז שבסופו ייבחרו שני יזמים. יצויין כי התכנית כעת נמצאת בשלב של אפיון ראשוני ועלתה לאתר משרד הבינוי והשיכון

שר הבינוי והשיכון, אלוף (במיל') יואב גלנט: "תכנית משכנתא רוכשת היא פן נוסף במעטפת הסיוע שאנו מציעים לדיירי הדיור הציבורי על מנת להוציא אותם ממעגל העוני ולתת להם מפתח לחיים עצמאיים ללא תלות במדינה בעתיד. זהו פתרון ארוך טווח כפי שנדרש בדיור הציבורי . עצם העקרון שהדירות בתכנית יימצאו באזורים עירוניים יוביל לצמצום פערים בחברה".