אולם, בד בבד עם האקט הנורמטיבי והמובן מאליו הזה, מגיעה גם מחויבות לא פשוטה ואחריות גדולה על משהו שבאופן מובהק אינו שייך לנו כלל ושאנו רק דיירים זמניים בו. על מנת להבטיח כי גודל האחריות שלנו, לגבי הנכס, לא יהיה רחב יותר מאשר מה שראוי ומקובל, כדאי למהר ולעשות ביטוח דירה לשם הגנה על כל פגם, תקלה או נזק שעלולים להיגרם בנכס שאנו מתגוררים בו אך לא בעליו.

אינטרס של המשכיר והשוכר
ביטוח שכירות דירה, כמו גם ביטוח דירה בכלל, אינו חייב להיות במעמד צד אחד ויש אינטרס מובהק לשני הצדדים, הן השוכר והן המשכיר, לרכוש פוליסה שתבטיח לכל צד את האינטרסים הכלכליים שלו ותבטיח, לכל צד, כי הוא מוגן ומבוטח מבחינה זו על כל צרה שלא תבוא.

חוזי שכירות דירה רגילים, אותם ניתן לאתר ולמצוא בהרבה מאוד אתרים ברחבי הרשת, הם חוזים המטילים את מרבית האחריות השילוחית והישירה לנזקים בדירה על השוכרים, ומחייבים אותם לרכוש את ביטוח מבנה הדירה בעת כניסתם. עם זאת, כאמור, לא כל הליקויים הם באחריות הצד השוכר את הנכס ואת הזכות להשתמש בו למגורים או לעסקים, והרבה מאוד ליקויים נופלים באחריות הצד המשכיר, וחשוב להקפיד ולהדגיש זאת בעת חתימת חוזה השכירות וכאשר המשכיר מהרהר האם לרכוש ביטוח דירה או לא.

האחריות החוקית לרכישת ביטוח דירה היא על המשכירים וגם אם חוזה השכירות אינו מעגן זאת, הרי שאי אפשר להתחמק מהטלת האחריות על נזקים שנגרמו לדירה בגין כך. לעיתים, כאשר הדירה כבר מבוטחת בידי המשכיר, חשוב להבטיח כי הוא מוסיף את שמות המשכירים לפוליסה או מכניס סעיף מיוחד בחוזה השכירות המעיד על כך כי הדירה מבוטחת ולכן השוכרים אינם מחויבים ברכישת פוליסה כזו.

פוליסות ביטוח נוספות
ישנן פוליסות ביטוח דירה נוספות, מעבר לפוליסות הסטנדרטיות, אליהן כדאי לשים לב ואליהן ראוי להתייחס, במיוחד כאשר מדובר על דירות הממוקמות בקומות נמוכות או באזורים בעייתיים מבחינה פלילית. ביטוח תכולת דירה, ביטוח כנגד פריצות וביטוחי צד ג' למיניהם יכולים לסייע בהגברת תחושת הביטחון והרוגע הנפשי, הן של בעלי הנכס ובמיוחד של השוכרים המתגוררים בו. באתרי חברות הביטוח (למשל כאן באתר 9,000,000) תוכלו לקבל מפרט מלא של הפוליסות ולהשוות ביניהן.

מושג חשוב במיוחד, הקשור לתחום ביטוחי הדירה וכמעט שאינו מוכר לציבור הרחב, הוא המושג של שיבוב. מושג זה מגיע לידיעת השוכרים התמימים כאשר בנכס בו הם מתגוררים בשכירות נגרם נזק שבגינו מוגשת תביעה לחברת ביטוח על ידי המבוטח, שהוא בעל הדירה. בד בבד עם תשלום הפיצויים בגין הנזק המגיעים למבוטח, תובעת חברת הביטוח את השוכרים בגין הנזק הזה וזוהי תביעת שיבוב. הדרך להימנע מכך היא להכניס סעיף לחוזה השכירות המבטל את אופציית תביעת השיבוב וזאת משני הצדדים, גם מצד השוכר וגם מצד המשכיר.

שכירת והשכרת נכס הן פעולות עסקיות וכלכליות לכל דבר ועניין וצריכות להיחשב כחתימה על חוזה עסקי כדת וכדין, לכן, על שני הצדדים להבטיח את מקסום האינטרסים שלהם שלא על חשבון הצד השני, כך שלשני הצדדים ההסכם יהיה כדאי, רצוי ונכון.