החלפת צנרת המים הראשית בוצעה לראשונה לאורך הצירים המרכזיים בעיר – בדרך נמיר רוקח ובני אפרים. החלפת הקווים יושמה ככל שניתן, באופן שתגרום להפרעה מינימלית לתנועה בכך שהתוואי החדש של הצנרת הונח לצדי הכבישים – במדרכות, חניונים וחורשות.

מי אביבים השקיעה כ 120 מיליון שקל, בשנת 2012, ובצעה במהלך השנה כ- 200 פרוייקטים (מתוכם סיימה 119 פרוייקטים). מרבית התקציב יועד להחלפה ושדרוג של קווי מים וביוב, אך גם לתשתיות חדשות, כמו למשל קו אספקת המים הראשי הרביעי בתל אביב, שמחובר בימים אלו למערכת המים העירונית. כמו כן, בשנת 2012 הוחלפו יותר מ-60 אלף מוני מים לעומת כ-30 אלף בשנת 2011 ובשנים קודמות. בשנה החולפת גם נעשה לראשונה שימוש בסנסורים שהותקנו ופוזרו לאורך צנרת המים והביוב. אלו מחוברים למחשב המרכזי בחדר הבקרה של מי אביבים, ומאפשרים לדעת על כל שינוי בלחץ או דליפה. מערכת הסנסורים החדישה מאפשרת זיהוי מוקדם של תקלות אפשריות במערכת ותיקונם בטרם יורגשו על פני השטח. עד כה נעשה פיילוט עם כ-80 סנסורים, ובשנה הקרובה צפויה הרחבה של פרויקט זה. בשנת 2012 הושם דגש על טכנולוגיות חדשות נוספות, שמטרתן למנוע הפרעות לתנועת כלי רכב במהלך החלפת צנרת הביוב, זאת באמצעות שימוש בטכנולוגיות של שיקום ושדרוג קווים ללא פתיחת הכביש.

האורך הכולל של קווי המים הראשיים בתל אביב ("מגיסטראליים" בשפה המקצועית) עומד כיום על 56 ק"מ ואורך קווי אספקת המים מהקווים הראשיים אל הצרכנים עומד על כ-900 ק"מ. קווי הביוב בתל אביב פרוסים לאורך 600 ק"מ.

יפתח נאור, מנכ"ל מי אביבים: "מדיניות החברה הינה להשקיע את כל הכספים המתקבלים מלקוחותיה, לאחר הוצאות שוטפות, בחידוש התשתיות בעיר. ההיקף החסר תקדים של ההשקעות שהחברה ביצעה בשנת 2012 הינו תולדה של מדיניות זו, והינה בהתאם לתוכנית השקעות רב שנתית שהכינה החברה. חידוש התשתיות לצד השקעה בתחומים נוספים שבצעה החברה, נועדה בסופו של דבר לגרום לירידה בכמות פיצוצי הצנרת ובכך לתרום לשיפור רמת השירות שהחברה מעניקה ללקוחותיה לאורך זמן. מתן שירות טוב הינו כמובן היעד המרכזי של מי אביבים, והחברה פועלת לממש יעד זה בכל תחומי פעילותה".

{loadposition google02}