ההסכם יצר הזדמנויות אשר מתאפשרות רק בשיתופי פעולה כאלה בין הרשות המקומית לשלטון המרכזי, בדומה לשיתוף הפעולה שנוצר בשנים האחרונות במתחם "גני שרונה ", אשר קודם וכיום מפותח על ידי העירייה ומינהל מקרקעי ישראל . שיתוף הפעולה במקרה זה איפשר, במקביל לקידום תכנון ציר הקו הירוק כציר משוקע, קידום של ארבע תכניות בנין עיר באזור שבין אבן גבירול למתחם סבידור – רכבת ארלוזרוב הקרוי מתחם 2000, תכניות שיוסיפו אלפי יחידות דיור חדשות במרכז תל אביב-יפו.

מדינת ישראל ועיריית תל אביב-יפו מקדמות בשנים האחרונות את הקמת הקו הירוק בהתאמה לתוואי כפי שהוגדר בתכנית המתאר הארצית תמ"א 23/א/4. כחלק מהקמת הקו, הוסכם על ידי הצדדים לקדם את שיקועו בקטע שבין צומת רח' אבן גבירול-קרליבך ועד צומת אבן גבירול- שמעון התרסי. במקביל מתחייבת העירייה לקדם ארבע תכניות מינהל בפרוגרמה ובלו"ז מוסכמים ותפעל בכל הנוגע לעניינים שבשליטת העירייה לאישורן לתוקף של ארבעת התכניות. התכניות תקודמנה בלוחות זמנים מזורזים תוך שימת דגש לתכנון משלב שטחי ציבור בנויים אשר יתרום לאזור ויאפשר חידוש ופינוי של חלקים נכבדים מאזור צפון הקריה ושינוי משמעותי באזור תחנת הרכבת סבידור וסביבותיה.

המדינה והעירייה הסכימו כי חלק ממימון הפרוייקט, יהיה באמצעות קידום תכניות בנייה בקרקעות אשר בבעלות המדינה. הקרקעות הנכללות בהסכמות נמצאות באזור תחנת הרכבת ארלוזורוב, בחלק משטח הקריה ובסמוך לה. התחייבויותיה של העירייה במסגרת ההסכם יהוו את חלקה במימון הפרש העלות שבין ביצוע הפרויקט במקטע האמור במתווה עילי לבין ביצועו במתווה תת קרקעי. באמצעות שיתוף הפעולה הפורה וחתימת הסכם זה מקודמות מספר מטרות ציבוריות- קידום תחבורה ציבורית, תוספת שטחי ציבור, פינוי שטחים תפוסים וכן תוספת שטחי תעסוקה ויחידות דיור חדשות במרכז העיר.

ראש עיריית תל אביב-יפו רון חולדאי בירך על חתימת ההסכם: " עיריית תל אביב-יפו לאורך הדרך הייתה ותמשיך להיות פעילה בכל הנוגע לקידום מערכת הסעת המונים במטרופולין גוש דן, מאחר ולנושא יש חשיבות מכרעת על עתיד והתפתחות העיר והמטרופולין. למעבר הקווים בחלק האורבאני הצפוף מתחת לפני הקרקע ישנה חשיבות עירונית ותחבורתית ואנו מברכים על ההחלטה וההסכמות אליהן הגענו עם משרדי האוצר והתחבורה ומינהל מקרקעי ישראל. גם הפעם עיריית תל אביב-יפו הייתה פרטנר להוביל הסכמות לטובת כלל תושבי מדינת ישראל, כדוגמת פרויקטים מרכזיים אחרים כגון נמל יפו, מתחם שרונה, מתחם התחנה, הקו האדום ועוד.

בנצי ליברמן, מנכ"ל מינהל מקרקעי ישראל: "שיתוף הפעולה המוצלח עם עיריית תל אביב-יפו ומשרד האוצר הניב קידומן של 2500 יחידות דיור חדשות בתל אביב, אותן מוביל מינהל מקרקעי ישראל בשיתוף עם העירייה. מהלך זה היוצר שינוי בהיצע השוק בעיר יכול להקרין גם על כלל השוק הארצי"

ראובן קוגן, סגן הממונה על התקציבים במשרד האוצר: "מדובר בהסכם חדשני, פרי שיתוף פעולה בין השלטון המקומי לשלטון המרכזי המשקף מחד, את נכונות המדינה להשקיע בפיתוח השלטון המקומי, תוך ניצול מיטבי של מקרקעי ישראל לטובת הגדלת היצע יחידות הדיור ושטחי התעסוקה המונגשים לתחבורה ציבורית."

הדמיה: אתר נת"ע

{loadposition google02}