התכנית מציגה תוואי, אשר ראשיתו בצומת הרחובות הרצל וצבי יהודה, לאורכו של רחוב כנפי נשרים ועד לכיכר הרב מאי אלפיה בכניסה לשכונת הר נוף. אורך תוואי זה הינו 1.5 ק"מ ולאורכו ממוקמות 4 תחנות נוסעים.

לאחר שהוועדה בחנה את התנגדויות שהוגשו , הוחלט לקבל את חלקן להורות על אישור התכנית. הועדה השתכנעה כי מדובר בתכנית בעלת חשיבות מהותית להמשך האצת פיתוח המחוז והעיר ירושלים. התכנית מעצימה את הקשר של שכונת הר נוף אל יתר חלקי הערי ירושלים ומשפרת באופן ניכר את נגישות תשובי השכונה אל מוקדי התעסוקה, המסחר, החינוך והתרבות ברחבי העיר.

בנוסף, משפרת התכנית את הנגישות אל אזור התעשייה גבעת שאול, המתפתח כאזור תעסוקה מסחר ומשרדים ראשי ואשר לאורכו מתוכננת בנייה אינטנסיבית על פי עקרונות תכנית האב, שאושרה לאחרונה ע"י הוועדה המחוזית. הוועדה מצאה כי קו הרכבת המוצע ישפר באופן ניכר את הנגישות אל האזור וכי בכך מאפשרת התכנית את המשך פיתוחו כמוקד מוביל ברמה העירונית והמחוזית. כמו כן, התכנית מיטיבה את הרקמה העירונית הבנויה בתחומה ומשדרגת באופן ניכר את התשתיות עירוניות ואת הטיפול במרחב הציבורי שבתחומה.

הועדה רואה באישור התכנית חשיבות רבה, שכן התכנית מהווה חלק ממערך התחבורה הציבורית המקודמת בעיר ירושלים ולה תפקיד מרכזי בשדרוג מערך התחבורה הציבורי בעיר, ציפוף הבינוי, קידום צירי תחבורה ציבורית עירוניים, הפחתת עומסי תנועה וצמצום רמות זיהום אויר. כל זאת, בכפוף למדיניות התכנון המחוזית והארצית.