שר הבינוי והשיכון אורי אריאל אמר כי הוא רואה בחשמל הסולארי יעד שיש לטפח אותו נוכח בצורת החשמל עימה מדינת ישראל מתמודדת ועל רקע העובדה שכולם מכירים בחשיבות החשמל הירוק ובתרומתו להפחתת זיהום האוויר. לצד משאב למגורים תעשייה ותעסוקה, קרקעות המדינה צריכות לשמש גם לטובת פרויקטים סביבתיים והפקת חשמל מאנרגיות מתחדשות וירוקות. בכוונתנו להמשיך ולקדם הפקת אנרגיה חלופית מעל קרקעות המדינה. מנהל רשות מקרקעי ישראל, בנצי ליברמן רואה חשיבות עליונה בקידום המיזמים הסולאריים ובמהלך השנה האחרונה פעל בנושא ואף שינה את נוסחת ההתקשרות עם היזמים על מנת לעודד את החשמל הסולארי.

במקרה המדובר נדרש אישור מיוחד של יו"ר מועצת מנהל מקרקעי ישראל אורי אריאל משום שבין הבעלים של חברת פארק סולארי מצפה רמון בע"מ נכללת גם ממשלת צרפת שהיא הבעלים של חברת החשמל הצרפתית השותפה בפרוייקט חברת הפרויקט מוחזקת בין השאר על ידי  EDF Energies Nouvelles Israel Ltd בשיעור של 83.6 אחוז, אקספנד פרויקטים בע"מ, בשיעור של 5 אחוז וחברת דורני פיתוח בע"מ, בשיעור של 11.4 אחוז

חברת פארק סולארי מצפה רמון בע"מ מוחזקת על ידי – EDF Energies Nouvelles Israel Ltd. עוסקת בהקמה והפעלה של מתקנים לייצור חשמל באנרגיות מתחדשות במדינות רבות. בישראל פועלת החברה באמצעות חברת אדפ ישראל, החל משנת 2009, ועיקר פעולתה הינה הקמה והפעלה של מתקנים פוטו וולטאים בינוניים המתחברים לרשת החלוקה במתח גבוה, בנוסף לזכייתה במכרז מקימה החברה בישראל מיזמים סולאריים בשטחי משבצות של ישובים חקלאיים. השליטה בחברת EDF מצויה בידי ממשלת צרפת.

כחלק מהמאמץ הלאומי להפקת אנרגיה ירוקה ובמטרה לצמצם את התלות בנפט ובחשמל קונבנציונלי ולהפחית את זיהום האוויר, הקצתה רשות מקרקעי ישראל בנוהל מיוחד קרקעות בעיקר בדרום הארץ, לטובת מיזמים סולאריים להפקת אנרגיה ירוקה. מתחילת השנה חתם המינהל על חוזים להקמת 25 מיזמים להקמת מתקנים סולאריים קטנים אשר אמורים לייצר למעלה מ 170 מגוואט, וכן, 5 מיזמים גדולים בהיקף כולל של 235 מגוואט . סך הכל הוקצו קרקעות להפקת 405 מגוואט בפטור מכרז וכן שטחים נוספים במכרז פומבי כדוגמת הפרויקט המוקם ע"י חברת EDF. לשם השוואה תחנת הכח רידינג בתל אביב מייצרת - 528 מגוואט - תוך שימוש באנרגיות ישנות ולא ירוקות.
מעבר לאמור , קיימים עוד כ - 36 מיזמים פוטנציאלים נוספים בדרום. חלקם המצויים עדיין בשלבי תכנון אחרונים וחלקם אושרו תכנונית וממתינים לקביעת המשך מדיניות רשות החשמל שתאפשר מימוש התכניות לרבות קביעת מכסות נוספות לפרויקטים הסולאריים.

הקרקעות למיזמים הסולאריים משתרעים על שטחים הנעים בין עשרות דונמים למאות דונמים עבור כל פרויקט וממוקמים בעיקר במרחב הכפרי, כאשר מרביתם מיועדים להקמה בקרקעות שמוחזקות ע"י אגודות ישובים חקלאיים. שטחים לשיווק במכרז בעיקר מרוכזים באזורי תעשיה מרחביים. התכנון על קרקע חקלאית מקודם על ידי  בעלי הזכויות בקרקע בשיתוף יזם באופן עצמאי. והוא זה אשר בוחן ובודק מקצועית את איתורי הקרקע הפוטנציאליים בכפוף להסכמים עם הישובים החקלאיים לגבי השכרת הקרקע- תהליך זה מקצר משמעותית את משך הזמן הנדרש לקידום המיזם.

{loadposition google02}