התוכנית כוללת : פארק פתוח , שטחי חקלאות, אצטדיון כדורגל , תחנת רכבת (כחלק מקו חדרה נתב"ג, אשר כיום משמש למטענים ובעתיד ישמש גם לנוסעים ), מסעדות, אולמות אירועים, קאנטרי קלאב, טיילת לאורך נחל חדרה ושטחי מסחר.

יתכן שהצנרת להולכת הגז הטבעי של אחת החלופות למתקן הקבלה לגז טבעי, מט"ש חדרה, תעבור בחלק מהפארק - במידה ותבחר חלופת מט"ש חדרה למתקן קליטת גז טבעי, התוכנית של פארק חדרה לא תופקד להתנגדויות הציבור עד שהולנת"ע תאשר את התוכנית שוב.

התוכנית מתיחסת לשטח בהיקף 750 דונם , בו יבנה האצטדיון בשטח בהיקף של 35,000 מ"ר, הקאנרטי יבנה בשטח בהיקף של 15,000 מ"ר.

התוכנית אושרה בהתאם לתוכנית המתאר המחוזית חיפה - תמ"מ 6, שהגדירה את השטחים הפתוחים והחקלאיים שמצפון לאפיק נחל חדרה, בחלק הצפון מזרחי של העיר חדרה כחלק מפארק אזורי, לרווחת תושבי חדרה וכלל האזור. 

בהתאם להוראות תמ"מ 6 ותוכנית המתאר של חדרה, המאמצת את הוראות התמ"מ, הוכנה "תוכנית אב" כוללת לכל שטחי פארק הנופש האזורי. על פי "תוכנית האב", אשר אומצה ע"י הוועדה המחוזית חיפה, הוגדרו עקרונות התכנון והראייה הכוללת של הפארק.

{loadposition google02}