דור צפון, חגית מזרח, מתקן טיהור שפכים חדרה, עמק חפר- מתקן טיהור שפכים מרץ ומחצבת עין איילה.

החלופות נבחרו מבין 12 חלופות בהתאם לבחינה תכנונית סביבתית מקיפה ולאחר שנשמעו נציגי הישובים הרלוונטיים.

החלופות נבדקו על פי קריטריונים שונים, ביניהם: שיקולים הנדסיים ותפעוליים כגון- קרבה לקוי הולכת גז, שיקולים מרחביים וחברתיים, שיקולים סביבתיים ושיקולי ישימות.

החלופות שנבחרו יבחנו בצורה מעמיקה, בין היתר במסגרת פרקים א-ב של תסקיר השפעה על הסביבה. על בסיס הבחינה תבחר החלופה המועדפת שעבורה תיערך תכנית ברמה מפורטת. לאחר מכן התכנית תועבר להערות הועדות המחוזיות ולהשגות הציבור.

{loadposition google02}