ההסכם נחתם באמצעות חברת נכדה של אספן (90 אחוז) והוא בוצע באמצעות קבלן איטלקי . שיעור התשואה הצפוי בשנה הראשונה מהעסקה יעמוד על למעלה מכ – 15 אחוז על ההשקעה.

במסגרת תנאי הקמת הפרוייקט, סוכם כי ,אספן תהיה זכאית לקבל מרשות החשמל האיטלקית במשך 20 שנה תעריף כולל של 0.353 אירו לקוט"ש". כמו כן, לאחר חתימת החוזה דיווחה החברה, כי חתמה על הסכם הלוואה בשיטת ליסינג עם תאגיד בנקאי באיטליה, לפיו מכרה להם את החווה בתמורה לכ- 3.5 מיליון אירו וחכרה אותו לתקופה של 17 שנה בתמורה לתשלום ראשון של 1 מיליון אירו ו- 196 תשלומים חודשיים של 22.6 אלף אירו. יצוין, כי התשואה הצפויה על ההון העצמי גבוהה משמעותית ועולה על 30 אחוז.

מחברת אספן גרופ, נמסר " הפרוייקט באיטליה צפוי להוסיף לחברה מידי שנה רווח תפעולי של כ- 2.8 מיליון (כ- 580 אלף אירו) ומגלם תשואה בשנה הראשונה של למעלה מ- 15% על עלות הכוללת של הפארק ולתשואה ממוצעת של מעלה מ- 14% לאורך חיי הפרויקט".

בחודש שעבר פרסמה אספן גרופ את דוחותיה הכספיים מהם עולה, כי פתחה את שנת 2012 עם המשך מגמת הצמיחה. הכנסות החברה מדמי שכירות, פעילות הליבה של החברה, צמחו ברבעון הראשון של שנת 2012 בכ-31 אחוז לכ-30.7 מיליון שקל. הרווח הגולמי של החברה עלה בכ-27.4% לכ- 27.4 מליון שקל, בהשוואה לכ- 21.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בשורה התחתונה, סיימה החברה את הרבעון הראשון של 2012 עם רווח נקי, המיוחס לבעלי המניות, בסך של כ-10.6 מיליון שקל, עלייה של כ- 24.7% בהשוואה לרווח של כ-8.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2011, (על אף שהרבעון המקביל אשתקד כלל הכנסה חד פעמית בסך 12.2 מיליון שקל בגין חברה בגרמניה, שאוחדה לראשונה).

אספן גרופ, הפועלת בתחום הנדל"ן המניב בישראל ובחו"ל, בעיקר בגרמניה, שוויץ והולנד, הרחיבה משמעותית את תיק הנכסים שלה בשנים האחרונות. והיא מחזיקה שטחים מניבים בהיקף כולל של למעלה מ-360 אלף מ"ר, המושכרים ליותר מ-300 שוכרים. מנכ"ל אספן הוא אילן גיפמן ויו"ר החברה הוא גיא פרג.

 

צילום: יחסי ציבור

 

{loadposition google02}