התקן, אותו מקבלים בניינים מעטים בארץ, קובע כי הבניין עומד בדרישות שנקבעו בתחום האנרגיה, הקרקע, המים ובנושאים סביבתיים נוספים (כגון: פסולת, ניהול סביבתי, אוויר, רעש, קרינה, תחבורה וחומרי בניה). בנוסף, דורש התקן עמידה בתנאי הסף לקבלתו, הכוללים, בין היתר, הוכחה להקטנת ההשפעה השלילית על הסביבה ועוד.

"אנו שמחים לקבל את תקן הבניה הירוקה", אומר אורי פליישמן, סמנכ"ל השיווק של חברת רוטשטיין, "וגאים להעניק לרוכשים שלנו דירה בריאה יותר למגורים, שההוצאות האנרגטיות שלה נמוכות יותר מאלה של דירה רגילה. מכון התקנים והמשרד להגנת הסביבה קבעו כי בבניין קיים ניצול מרבי של משאבים קיימים, וכן הושם דגש על חסכון אנרגטי ועל פיתוח בר קיימא סביבתי. המכון אף ליווה את הקמת הבניין החל משלב תכנונו, דרך כל שלבי בנייתו, עד למסירתו לרוכשים. מדובר בתהליך מורכב ויקר, שכלל גם העסקה של יועצי בניה ירוקה, ולכן אין כמעט בניינים אשר מקבלים 'חותמת' מעין זו, אלא בניינים שהסתפקו בהם בשימוש באלמנטים ירוקים בלבד, וזהו הבדל משמעותי. כיום אנו מצויים בתהליך דומה לקבלת התקן לאחר האכלוס גם בפרויקטים נוספים שלנו בנתניה, בקדימה-צורן ובמצליח".

{loadposition google02}