חברת הנדל"ן רבד מדווחת, כי בשלב המוסדי של הנפקת איגרות החוב שלה נרשמו ביקושי יתר גבוהים בסך של מעל 120 מיליון שקל. ביקושים אלה גבוהים כמעט פי 3 מהיקף איגרות החוב המוצעות למשקיעים המוסדיים על ידי החברהhadirot18911

תגובות חריפות בענף הנדל"ן בעקבות הצעתו של נגיד בנק ישראל , סטנלי פישר, להעלות את המיסים בענף הנדל"ן על מנת לרסן את הביקושים לדירות biran7413

חברת הדרוג מעלות S&P העלתה את הדירוג של איגרות החוב של חברת הנדל"ן בראק קפיטל פרופרטיז אן.וי (בראק אן.וי), מרמה של ilA לרמה של ilA+ עם אופק יציבsp5413

קבוצת אפריקה ישראל מדווחת על תוצאותיה הכספיות לרבעון הרביעי ושנת 2012afi27313

חברת הנדל"ן אשדר, מקבוצת אשטרום ובניהולו של ארנון פרידמן, מדווחת על תוצאותיה לסיכום הרבעון הרביעי של שנת 2012 והשנה כולהashdar27313

נמשכת הצמיחה במליסרון: הרווח הנקי בשנת 2012 עלה לכ-378 מיליון שקל; ההכנסות ב-2012 טיפסו בכ-27 אחוז לכ-1.35 מיליארד שקל. ה-FFO צמח ב-2012 בכ-50 אחוז והסתכם בכ-391 מיליון שקלavi levi sivan faraj

צמח המרמן מדווחת על זינוק של 58 אחוז במכירת דירות חדשות בשנת 2012. החברה מכרה 177 דירות לעומת 112 דירות בשנת 2011. ברבעון הרביעי נמכרו 41 דירות לעומת 16 דירות ברבעון המקבילadiperi25313

קבוצת הכשרת הישוב סיימה את שנת 2012 עם עלייה בסך הכנסותיה לכ-646 מיליון שקל, בהשוואה לכ-627 מיליון שקל בשנת 2011. בפעילות הליבה במגזר ההכנסות מהשכרת נכסים נרשמה עליה של 11 אחוז לרמה שנתית של 224 מיליון שקל והרווח ממגזר זה ofernimrodi25313עמד כ-152 מיליון שקל