MLP גייסה במסגרת ההנפקה סכום של כ- 84 מיליון שקל תמורת כ- 16.6 אחוז ממניותיה. במסגרת ההנפקה שולבה הצעת מכר בשיעור של כ- 4.2 אחוז מהון MLP לאחר ההנפקה, ובתמורה כוללת של כ- 21 מיליון שקל על מנת ששיעור החזקות הציבור לאחר ההנפקה יעלה על 20 אחוז. MLP תחל להיסחר בוורשה בסוף אוקטובר לפי שווי של כ- 502 מיליון שקל. החתם המוביל בהנפקה הינו Uni-Credit. ההנפקה הסתיימה בהצלחה מרובה עם ביקושים גבוהים, והוגדרה על ידי החתמים כהנפקה המוצלחת ביותר בפולין בשנים 2010 עד 2013, מבחינת השווי שיוחס לחברה, שהיה קרוב למחיר המקסימום. הצלחה זו בולטת במיוחד על רקע העובדה שחברות אחרות בתחום הנדל"ן בפולין שניסו להנפיק את מניותיהן בשבועות האחרונים, לא הצליחו להשלים את ההנפקה.

הכשרת הישוב ושותפיה ב- MLP, מיכה שפירא ואיתן לוי הביעו את שביעות רצונם מהצלחת ההנפקה.

עופר נמרודי, מנכ"ל הכשרת היישוב: "ההצלחה בהנפקת MLP מעידה על איכותם הגבוהה של נכסיה, על הדומיננטיות של חברת הפארקים הלוגיסטיים בשוק מרכזי כמו פולין, ועל האמון הרב של שוק ההון הפולני ב- MLP, הנחשבת לאחת החברות המובילות בתחום הפארקים הלוגיסטיים בפולין, לפעילותה ולהנהלתה. תחום הפארקים הלוגיסטיים מתאפיין ביציבות, מחד, לצד שיעורי צמיחה מואצת, מאידך, וההנפקה משקפת את האסטרטגיה של קבוצת הכשרת הישוב ליצור, להשביח ולהציף ערך מהותי בכל נכסי החברה בישראל ובעולם, באופן שיגדיל ויעצים את הגמישות הפיננסית של הכשרת הישוב ויוביל להצפת ערך לבעלי מניותיה".

קבוצת הכשרת הישוב הינה בעלת המניות הגדולה ביותר ב- MLP עם החזקה של כ-38.3 אחוז לאחר ההנפקה (ערב ההנפקה החזיקה הקבוצה כ- 48.4 אחוז מהמניות).

חברת MLP, המדורגת בדירוג (A-) על ידי מידרוג, פועלת בתחום פיתוח, ההשכרה והתפעול של פארקים לוגיסטיים ותעשייתיים בפולין. MLP מחזיקה כיום ב-5 פארקים לוגיסטיים בפולין הכוללים זכויות בניה לכ-720,000 מ"ר, אשר מתוכם מושכרים למעלה מ- 340,000 מ"ר בשיעור תפוסה ממוצע של כ- 96 אחוז. יצויין כי, במחצית הראשונה של שנת 2013 השכירה MLP כ- 48,000 מ"ר של שטחים חדשים. בין לקוחות MLP נמנים תאגידים בינלאומיים, ביניהם: DHL, מקדונלדס, Electrolux, מפעלי הרכבה של יצרניות רכב כדוגמת פיאט ומיצובישי ועוד.

MLP סיכמה את המחצית הראשונה של 2013 עם הכנסות משכר דירה בסך כ-52 מיליון שקל (כ-45 מיליון זלוטי), רווחי שערוך בסך של כ- 59 מיליון שקל (כ- 51 מיליון זלוטי) ועם רווח הנקי של כ-64 מיליון שקל (כ-57 מיליון זלוטי). ההון העצמי של MLP נכון
ל-30 ביוני 2013 עמד על כ-477 מיליון שקל (כ- 436 מיליון זלוטי) והיווה כ-43 אחוז מסך המאזן שלה.

קבוצת הכשרת הישוב הינה חברת החזקות, הפועלת במספר תחומים: השכרת נכסים מניבים בחו"ל ובישראל; ייזום פרויקטי מקרקעין בישראל ובחו"ל; החזקה ופיתוח של רישיונות לחיפושי גז ונפט; ניהול ותפעול של בתי מלון בישראל תחת המותג "רימונים"; שילוט חוצות. מנכ"ל הקבוצה הוא עופר נמרודי.

{loadposition google02}