המסתכם בכ-44 מיליון שקל. בסך הכל, מתכוונת רבד לגייס במסגרת ההנפקה (בשלבים המוסדי והציבורי גם יחד) סכום כולל של כ-55 מיליון שקל. את ההנפקה מובילים החתמים פועלים אי.בי.אי, מיטב הנפקות יחד עם יועצת ההנפקה מירב סגל.

רבד, הנמצאת בשליטתו של יגאל אהובי ומנוהלת על ידי שרון זכות, מציעה לציבור איגרות חוב צמודות, המגובות בביטחונות – זכויות החברה בבניין הפלטינום (כ-3,100 מ"ר + חניות) ובבניין אגיש-רבד בתל-אביב (כ-4,700 מ"ר), כאשר שוויין הכולל של הזכויות המשועבדות מתוכן נאמד בכ-76 מיליון שקל. איגרות החוב המונפקות הן בעלות מח"מ של כ-4.8 שנים, והן מדורגות בדירוג של Baa2 עם אופק שלילי(האם יש צורך לציין האופק?) על ידי חברת מידרוג. הריבית שנקבעה במכרז המוסדי של איגרות החוב היא בשיעור שנתי של 4.4%, שיעור נמוך משיעור המקסימום שהוצע על ידי החברה ועמד על 5.4% . קרן איגרות החוב תיפרע בין השנים 2014-2020, כאשר 65 אחוז מהקרן תיפרע בשנים 2019-2020.

חברת רבד מחזיקה ב-17 נכסים בשטח כולל של כ-175,000 מ"ר בשווי כולל של כ-1.7 מיליארד שקל, הממוקמים בגרמניה, שוויץ, אנגליה, ישראל, אירלנד וקנדההחברה הציגה בשנת 2012 סך NOI בהיקף של כ-113 מיליון שקל. לאחרונה הודיעה החברה כי חברה זרה, המוחזקת על ידי בשיעור של 50 אחוז, מכרה 3 מרכזים מסחריים קטנים בשוויץ תמורת כ-15.4 מיליון יורו, בעיסקה שתניב לחברה עודף תזרימי בסך של כ-2.8 מיליון יורו. לרבד הון עצמי בסך של כ-248 מיליון שקל, המהווים כ-32 אחוז מסך מאזנה המאוחד של החברה.

{loadposition google02}