מהדו"חות הכספיים שפרסמה החברה עולה כי חל גידול משמעותי של כ- 145.3 מיליון שקל במלאי בניינים למכירה בשל התחלת ביצוע ושיווק פרויקטים חדשים וכן התקדמות בשלבי הבנייה, בפרויקטים קיימים. לחברה צבר של 22 פרויקטים, בהיקף כספי של כ- 2.1 מיליארד שקל.

עד היום החברה מכרה כ-323 דירות חדשות מתוך 893 דירות הנמצאות בשלבי ביצוע שונים ואשר ההכנסות בגינן יוכרו בדוחות החברה ברבעונים הבאים. במהלך השנה מסרה החברה 51 דירות לרוכשים.

בין הפרויקטים שנמצאים בביצוע, פרויקט נופיה והקמת קניון שער העיר בבית שמש, פרויקט כרמיאלה החדשה וכרמיאלה בוטיק בכרמיאל, יערה על הפארק בצור נתן, שוק בצלאל ווויט סיטי בתל אביב. בשנה הקרובה החברה תחל לשווק את פרויקט משולש קרניצי ברמת גן פרויקטים באלפי מנשה ופרויקט חדש בגני תקווה.

לדברי חיים פייגלין, מנכ"ל צמח המרמן, "שנת 2012 הוכיחה שתחום הבנייה למגורים הינו יציב, ואין בו מאפיינים של בועה. הראיה לכך הינה היציבות ואף החזרה לעליות מחירים. ב-2012 חלה ירידה הן בשיווק קרקעות למגורים והן בהתחלות בנייה למגורים. עובדות אלה בודאי שאינן מצביעות על כל אפשרות לירידה במחירי הדירות, ואף תומכות בהמשך עליית מחירים. צמח המרמן נקטה במהלך 2012 בגישה שמרנית ולא הרחיבה את השקעותיה מעבר לצבר הפרויקטים הקיים וזאת עד לפיזור "ענן" אי הודאות שריחף על השוק מאז תקופת המחאה החברתית. כבר בתחילת 2013 החברה שבה להשקיע בפרויקטים חדשים וזכתה במכרז חדש של משרד השיכון והמנהל בעיר כרמיאל לבניית כ-80 יח"ד. אנו מקווים שהממשלה החדשה שנכנסה לתפקידה בימים האחרונים תייצר סביבה עסקית נוחה ליזמים לפיתוח פרויקטים בתחום הבנייה".

ההון העצמי של החברה עמד בסוף 2012 על 103.5 מיליון שקל בדומה לסוף 2011.

לדברי עדי פארי הרפז, סמנכ"ל הכספים: "החברה מציגה תוצאות התואמת את תוכנית העבודה ביחס למכירה ומסירת דירות. החברה ביצעה במהלך שנת 2012 מספר מהלכים מול גופים פיננסיים והמערכת הבנקאית, והשלימה לאחרונה גיוס של 50 מיליון שקל אשר יסייעו לחברה בהמשך פיתוח פרויקטים קיימים וחדשים".

{loadposition google02}