במסגרת הגיוס קיבלה החברה מחברת מידרוג דירוג של Baa1 עם אופק דירוג יציב, המשקף את איתנותה הפיננסית של החברה.

על פי הודעת החברה, בחברת מידרוג מציינים כי הדירוג ניתן לאור הנראות הגבוהה של תזרים החברה בגין הפרויקטים בביצוע, באופן שתורם לפרופיל הפיננסי של החברה.

נכון למועד הדו״ח לחברה 5 פרויקטים בביצוע בהיקף של 525 יח״ד, כאשר בשנים 2018-2019 החברה צפויה לסיים את הקמתן של 209 יח״ד וכ-110 יח״ד, בהתאמה.

במידרוג מציינים כי התזרים הצפוי בגין הפרויקטים בביצוע הינו משמעותי ביחס לצרכי הנזילות של החברה. מידרוג מעריכה כי ניסיון החברה בפרויקטים חדשים מסוג פינוי בינוי ועסקאות קומבינציה מקנה לה יתרון וממתן את הסיכון.

לדברי נסים אחיעזרא מנכ"ל חברת אחים דוניץ "אני מאמין שדירוג זה יתמוך בתכנית החברה להנפקת האג"ח אותה אנו בוחנים בימים אלו. גיוס החוב מיועד לרכישת קרקעות וכניסה לפרויקטים חדשים להמשך פעילות עתידית, וגם למיחזור החוב הנוכחי של החברה".

חברת אחים דוניץ הוקמה בשנת 1963 על ידי האחים אריה ויוחנן (ינק) דוניץ ז”ל ובהמשך הצטרף אליהם האח אברהם (אדם) דוניץ ז"ל.

בשנת 1993 הונפקה החברה בבורסה ובשנת 1994 הצטרף אליה המנכ"ל נסים אחיעזרא.

החברה עוסקת בייזום, תכנון, בנייה ושיווק פרויקטים למגורים, בעיקר במרכז הארץ, בערים ראשון לציון, הוד השרון, כפר סבא, נס ציונה, נתניה, פתח תקווה, גבעת שמואל, תל אביב, רחובות, בת ים וחולון.

במשך כל שנותיה נהנית החברה מאיתנות פיננסית וממוניטין של חברה יציבה וחזקה שהיא גם יזמית וגם מבצעת בעצמה את כל הפרויקטים.

בבעלות החברה עתודות קרקע גדולות שנרכשו במהלך השנים תוך התבססות על הון עצמי המחזק את עוצמתה ומאפשר למנהליה לקבל החלטות נכונות ולאתר הזדמנויות עסקיות מגוונות.