בדברי ההסבר להחלטת הריבית מנתחת הועדה המוניטרית בבנק ישראל את שוק הנדלן ומציינת כי סעיף הדיור במדד המחירים לצרכן (שמתבסס על מחירי שכר הדירה) עלה במאי ב-0.3 אחוז. ב-12 החודשים שהסתיימו במאי עלה סעיף זה ב-2.3 אחוז, בדומה לגידול שנרשם בחודש הקודם. במחירי הדירות, הנמדדים על פי סקר מחירי הדירות של הלמ"ס ואינם נכללים במדד המחירים לצרכן, נרשמה במארס-אפריל עלייה של 0.7 אחוז, והמדדים של חודשים קודמים עודכנו כלפי מעלה: ב-12 החודשים שהסתיימו באפריל עלו המחירים ב-8.3 אחוז, לעומת 7.6 אחוז ב-12 החודשים שהסתיימו במארס.

בבנק ישראל מציינים כי בחודשים האחרונים מסתמנת התמתנות בהתחלות הבנייה. ב-12 החודשים שהסתיימו במארס נרשמו 43.4 אלף התחלות ו-42.4 אלף השלמות (גמר) בנייה, אך נתוני הרבעון הראשון היו נמוכים יחסית לרבעונים שקדמו לו. לאחר גידול במספר העסקאות ברבעון האחרון של 2013, הוא ירד ברבעון הראשון של 2014.

עוד אומרים בבנק ישראל כי מחירי הדירות המשיכו לעלות בחודשים מרץ ואפריל, וקצב עלייתם השנתי עלה למעל 8 אחוז. קצב נטילת המשכנתאות נותר גבוה תוך שמירה על יציבות במדדי הסיכון במשכנתאות החדשות שירדו בעקבות צעדי המפקח על הבנקים. ברבעון הראשון של השנה נרשמה האטה בנתוני התחלות וגמר הבנייה, כמו גם במספר העסקאות. 

למרות הריביות הנמוכות בשוק המשכנתאות, העובדה שמשרד האוצר מקדם את תוכנית מע"מ אפס על דירות מגורים גורמת למתעיינים רבים בדיור להמתין עד שיצאו לפועל צעדי האוצר, אשר עשויים להוזיל את המחירים של דירות באזורי הפריפריה. על פי הנתונים שפורסמו בשבועות האחרונים לגבי תוכנית המע"מ, נראה כי דירות באזורי ביקוש במרכז הארץ לא יכללו בהם, כיוון שמחירן גבוה ממחיר המקסימום של התוכנית. 

בשוק הנדלן הדעות חלוקות לגבי גובה הריבית האופטימלית בעבור שוק הנדלן. ריבית נמוכה למשכנתאות עשויה לעודד אוכלוסיות נוספות לרכוש דירות מגורים, אבל מצד שני גם מקדמת פעילות של משקיעי נדלן שמנצלים את הריביות הנמוכות על מנת לרכוש דירות במינוף גבוה. 

"הריבית הנמוכה חיונית לכאורה מחד גיסא על מנת לטפל בשער הדולר הנמוך ובההאטה הכללית במשק", אומר ארז כהן, לשעבר יו"ר לשכת שמאי המקרקעין, "מאידך גיסא, ונסיון חמש השנים האחרונות הוכיח זאת, כי אי העלאת הריבית תמשיך תוסיף שמן למדורת הנדל"ן. לכן הנני מציע, כפי שהצעתי במהלך השנתיים האחרונות ריבית דיפרנציאלית: ריבית נמוכה כללית שהינה אכן חיונית להמשך הפעילות הכלכלית במשק ומצד שני ריבית גבוהה יותר ללוקחי משכנתאות מעל 750 אלף שקלים, זאת על מנת לשמור על יציבות שוק הנדל"ן".

אורן מור, מנכ"ל אייקום יזמות ובנייה אומר כי משחקי הריבית הפכו זה מכבר לחסרי משמעות לחלוטין לגבי שוק הנדלן "זאת משום שהבעייה היתה נוותרה היצע דל ביותר של דירות. על מנת שהיצע זה יעלה מ-40 אלף דירות לשנה לכ-60 אלף לפחות והשוק התייצב יש צורך שראש הממשלה, כמבוגר האחראי, יורה לשרי האוצר והשיכון והפנים לקדם לאלתר תכניות התחדשות עירונית גדולות בכל רחבי איזור הביקוש. גובה הריבית, מה שלא תהיה, הינו כבר חסר משמעות לחלוטין מבחינת שוק הנדלן".

"דווקא בשעה שהממשלה ביצעה צעד חשוב דוגמת ביטול המע"מ לסקטורים נרחבים, אסור שנושא הריבית הנמוכה ינטרל את ההישג החשוב הזה ויגרום לפריצה מחודשת של עליות מחירים", אומר כמאל שגראוי יו"ר והבעלים של קבוצת אחים שגראוי, "לכן הייתי מציע להמשיך כפי שהוחלט היום לנהוג בזהירות משנה בנושא הריבית, להשאיר אותה על כנה ולהמתין לתוצאות החיוביות של ביטול המע"מ. מבחינתנו כבר אנחנו רואים תחילת ביקושים מוגברים במקומות שנחשבו עד לא מכבר לפרפריאלים דוגמת יוקנעם ורמת ישי וחשוב שהישגים אלה ישומרו".