ההנפקה, שנערכה ב-23 לדצמבר 2013  בוצעה בדרך של הרחבת סדרת אגרות חוב שנרשמה לראשונה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בשנת 2005.

במסגרת המכרז התקבלו ונענו 58 הזמנות לרכישת 8,225 יחידות. המחיר ליחידה אשר נקבע הינו 1,178 שקל.

צביקה בר, מנכ"ל החברה "הצלחת ההנפקה מצביעה על האמון של שוק ההון בחברה, בהנהלת החברה ובתכניותיה העתידיות. החברה בתנופת צמיחה וכספי ההנפקה יאפשרו לחברה להמשיך את תוכניות הצמיחה בשווקים בארץ ובחו"ל, המשך תהליכי ההתייעלות והצפת ערך למשקיעים".

חברת אברות ממוקמת בקיבוץ בארות יצחק. החברה נוסדה בשנת 1987 ועוסקת בתחום צנרת לתשתיות. החברה, באמצעות חברת הבת - פלדקס בע''מ, הינה היצרן והמשווק היחיד בארץ של צינור ה"פלדקס", אותו היא מייצאת ליעדים שונים בעולם. לחברה שתי פעילויות נוספות: חצם - עוסקת במתן שירותי ניקוי, ציפוי וצביעה של מוצרי מתכת. בין לקוחותיה – רפא"ל, סופרגז, פזגז, עמיעד, ארד,תעשיות בית אל, משרד הביטחון, תעשיה אווירית ועוד.
פלסטליין (במסגרת פלדקס בע''מ) – פעילות פרוייקטלית המתמחה בביצוע עבודות פלסטיקה הנדסיות. פרויקטים בולטים – מתקן התפלה בחדרה, מיתקן התפלה בשורק, מטמנת הגז בחירייה, בתי זיקוק, חברת חשמל ועוד.
בשנת 2011 נרכשה השליטה באברות על ידי קבוצת מגנזי, העוסקת בביצוע תשתיות, תעשיית בטון ופרויקטי נדל"ן.