זאת בנוסף ל-5 מיליון שקל אשר כבר הוקצו לתכנון. סך עלות הפרוייקט נאמד בכ-54 מיליון שקל והוא מיועד להתבצע באמצעות חברת "עזרה וביצרון". תמהיל הדירות שנקבע בפרוייקט הינו 45 דירות לדיור בר השגה יושכרו לזכאים, ו-24 דירות למכירה.
 
עיריית תל-אביב – יפו מובילה את נושא דיור בר ההשגה במדינה. בשנים האחרונות בוצעה עבודת מטה מקצועית על ידי ועדה שמינה ראש העירייה, שבעקבותיה אושרו על ידי הנהלת העירייה ומועצת העיר קריטריונים לזכאות ומספר פרוייקטים עירוניים. פרוייקט שפירא הינו הפרוייקט הראשון שיצא למכרז. בעקבות פער גדול במיוחד בין אמדן העירייה במכרז שפורסם, לבין ההצעה היחידה שהוגשה, ולאחר בחינת חלופות שונות לקידום בניית המיזם, הנחה ראש העירייה שלא לצאת למכרז נוסף, אלא לבנות את יחידות הדיור מתקצוב עירוני מלא. כאמור, היום אושר בוועדת הכספים של העירייה סכום של 49 מיליון שקל לטובת הקמת הפרוייקט. ההחלטה תובא לאישור מועצת העיר בשבועות הקרובים.
 
בתוך כך, בימים אלה נשלמות עבודות ההריסה במתחם שוק העלייה לקראת יציאה למכרז לשיווק הקרקע להקמת פרוייקט מגורים הכולל כ-70 יחידות לדיור בר השגה. 
 
פרויקטים נוספים לדיור בר השגה שהעירייה מקדמת הינם: לוחמי גליפולי, מיכאלאנג'לו ביפו ויד אליהו.
 
עוד יצויין כי הסכום העירוני שהוקצא לפרוייקטים בתחום דיור בר ההשגה מגיע לכ-10 אחוז מהתב"ר העירוני.
 
{loadposition google02}