בית המשפט לעניינים מקומיים בתל אביב קבע השבוע כי ההוראות בחוק הגנת הדייר המתייחסות לתיקוני ליקויים – חלות בין דייר מוגן לבין בעלי הנכסexi19712
בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע כי התחייבויות שנחתמו על ידי בעלי קרקע להקצאת שטח ציבורי בקומת הקרקע בבני ברק כתנאי לקבלת זכויות בניה מכח תמ"א 38 בטלותhadirot18911
על פי החלטה תקדימית של בית המשפט העליון כדי לרשום משכנתא בטאבו על המבקש להוכיח כי שילם את חובות הארנונה לעיריהshuv20214
אבנר ומלכה תושבי השרון הגיעו לפגישה בדירה אותה רצו לקנות, לאחר לחצים שהופנו אליהם מצד המתווך והמוכרים הסכימו השניים לחתום על זיכרון דברים. המתווך שלף מסמך מודפס ומילא את פרטי המוכרים והקוניםelad291213
ועדת הכספים אישרה פה אחד תקנות לפיהן בעלי דירות ריקות יחויבו בארנונה כפולה. התקנות ייכנסו לתוקף ב- 1 בינואר 2014 ומאותו רגע תחל בדיקה אילו דירות עומדות ריקות במשך 9 חודשים ברציפותhadirot18911
בחוק ההסדרים קיימת פגיעה ישירה במגזר החקלאי, המהווה תוצאת לוואי בלתי רצויה ולא נכונה, ה"מענישה" כל בעל נחלה הכוללת שני בתי מגורים, באופן שישפיע על נחלות רבות ברחבי הארץhadirot18911
הוועדה המקומית לתכנון ולבניה בת ים החליטה לאשר סופית את תכנית לבניית כ-4000 יחידות דיור בדרום מערב העיר בת ים batyam131213דרום 

בשנים האחרונות ישנה מגמה הולכת וגדלה של פרויקטים תמ"א 38 התופסים תאוצה בערים רבות בארץ, יחד עם זאת הפרויקטים מלווים בלא מעט מכשולים וקשיים בדרךgili61113

תוכנית האיחוד והחלוקה (בי/מק/ 1/410) לבניית למעלה מ-4000 יחידות דיור וכ-2000 חדרי מלון, צמודי קרקע ושטחי מסחר במערב העיר בת ים הופקדה לאחרונהbatyam22713

בעתירה שהוגשה לבית המשפט העליון בשבתו כבג"צ מבקשים עשרות בעלי חלקת קרקע בעיר ראשון לציון כי בית המשפט העליון יורה שהמשך אחזקת המדינה במקרקעיהם מכח צווים אנכרוניסטיים אינם חוקיים ויש לבטלםshuv22413