עולה שהבנקים למשכנתאות מקשים באישורי משכנתאות על הורים יחידים ועצמאים במתן אישורי משכנתא. מהמחקר עולה ששיעור הסירובים למתן משכנתאות למבקשי משכנתא עם יכולת החזר חודשי גבוהה והון עצמי מספק שהם הורים יחידים עומד על 28 אחוז, ולעצמאים מדובר בכ-26 אחוז. זאת, בהשוואה לשיעור דחייה של 19 אחוז בלבד ללקוחות נשואים ושכירים. אם מדובר במבקש משכנתא גרוש, או הורה יחיד שהוא בנוסף גם עצמאי, שיעור הסירוב גבוה בכ-85 אחוז מזה של שכירים נשואים ועומד על 35 אחוז מהפונים.

ומה בנוגע לעצמאים והורים יחידים שכן מאושרת להם משכנתא? מנתוני עתיד ניהול משכנתאות עולה שבמקרים רבים הם נאלצים לשלם פרמיה גבוהה יחסית ולספוג החזר חודשי גבוה יותר. זאת על אף שמהנתונים עולה שבממוצע הכנסת העצמאים גבוהה משל השכירים.

המשמעות היא כבדה כיוון ששיעורי ריבית גבוהים יותר מתרגמים להחזר חודשי גבוה יותר בכ- 70-150 שקל. באותו אופן המשכנתא הכוללת להורים יחידים ולעצמאים מתייקרת ב- 25-58 אלף שקלים בהשוואה למשכנתא של אדם נשוי העובד כשכיר.

לדברי עידן אלקבץ מנכ"ל משותף בעתיד ניהול משכנתאות המתמחה במחזור משכנתא ופתרונות מימון, " על אף שמדובר בלקוחות בעלי הון עצמי וכושר החזר מספק, ההנחה של הבנקים למשכנתאות היא שההלוואה של עצמאים הם יותר מסוכנת בגלל היעדר יציבות. באופן פרדוכסלי, עקב כך מעלים להם את ההחזר החודשי בהשוואה למבקשי משכנתאות אחרים ומכבידים על רוכשי דירה שהבנקים מניחים שמלכתחילה קיימת אצלם בעייתיות בחוסן הפיננסי".

לדברי אלקבץ, מדיניות זו של הבנקים היא מחשש להיעדר יציבות כלכלית של הורה יחיד ושל עצמאים. התפישה המיושנת במקצת בבנק מניחה שבעוד שכיר יכול לבנות על הכנסה קבועה ובטוחה, עצמאי עלול להיקלע לתקופה קשה ולהיעדר נזילות ויכולת תשלום. כמו כן, הבנק רואה בהלוואה ללווה גרוש או הורה יחיד כמסוכנת יותר, זאת משום שקיימת הסתמכות על משכורת בודדת באופן מגדיל את רכיב הסיכון.

לדברי אלקבץ הפיתרון הוא חלקי. "מי שמכיר אדם בדרגת קירבה טובה שעובד בבנק או בעל קשרים בבנק יכול לנצל אותם ולעתים זה עשוי לסייע. כמו כן, יש את האפשרות לפנות לאנשי מקצוע על מנת שיארגנו טוב יותר ובצורה מקצועית יותר את הבקשה למשכנתא, באופן שיגביר את סיכויי קבלתה. אם מדובר באנשי מקצוע עם מספר רב של מבקשי משכנתאות הפועלים באמצעותם הסיכויים משתפרים עוד יותר. זאת, משום שיש יתרון לגודל כשמספר רב של בקשות מוגשות יחדיו, ומאושרות יחדיו. אני יכול לומר מניסיונה של החברה שמספר הדחיות נמוך אף יותר מבאוכלוסייה הכללית לו הפנייה לבנקים נעשית באמצעות אנשי מקצוע".

סטטוס

שיעור דחייה בבנקים

הפרש הריבית הממוצעת שהלקוחות נדרשים לשלם

כמה הם משלמים יותר בממוצע:

הורה יחיד\גרוש

28%

0.2%

33,000

עצמאי

26%

0.15%

25,000

הורה יחיד+ עצמאי

35%

0.35%

58,000

שכיר נשוי

19%

-

-